Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Transitie garnalenvisserij

In 2014 hebben de visserijsector, natuurorganisaties en de betrokken overheden afspraken gemaakt over verduurzaming van de garnalenvisserij in de Waddenzee. De ambities zijn vastgelegd in het VisWad-akkoord. Belangrijke doelen: het bevorderen van natuurherstel en het bieden van blijvend economisch perspectief voor een deel van de garnalenvloot.

Een van de stappen in de transitie is het instellen van beschermde gebieden. Een andere maatregel is de reductie van de invloed van de visserij op bodem en bijvangst door technische aanpassingen. Onderdeel in de aanpak is het verlagen van het aantal vergunninghouders met 20 tot 30%. Ook wordt met een visplan de visserij-inzet gereguleerd. De partijen streven ernaar de visserij-impact met de helft te verminderen.

De voortgang wordt bewaakt door de stuurgroep VisWad. De uitwerking van de afspraken verloopt via de werkgroep Viswad. PRW levert de secretaris voor het bestuurlijk overleg, dat wordt voorgezeten door de Gedeputeerde van de provincie Groningen. De uiteindelijke uitwerking van de maatregelen vindt plaats in nauwe samenspraak met de visserijsector. Bij het ontwerp van de natuurmaatregelen wordt overleg gevoerd met de Coalitie Wadden Natuurlijk. Waar nodig wordt externe expertise ingehuurd.

Nieuws over dit project

donderdag 22 december 2016

Garnalenvissers krijgen tijd voor duurzame investeringen

De garnalenvissers in de Waddenzee en de Noordzee hebben zicht op een nieuwe vergunning in het kader van de natuurbeschermingswet. De beoogde vergunning heeft een geldigheidsduur van 6 jaar en daarmee krijgen de garnalenvissers meer zekerheid om te investeren in een duurzame visserij.

meer lezen
vrijdag 18 december 2015

Waddenfonds reserveert geld om garnalenverguningen op te kopen

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds stemt in met de contouren voor de Opkoopregeling Garnalenvisvergunningen Waddenzee. Voor deze regeling reserveert het Waddenfonds een indicatief bedrag van maximaal 10 miljoen euro, voornamelijk bedoeld voor de opkoop van garnalenvisvergunningen in de Waddenzee.

meer lezen
dinsdag 10 maart 2015

Nieuwe vergunning voor garnalenvissers

Vorige week heeft het ministerie van Economische Zaken een nieuwe vergunning verleend aan de garnalenvissers in de Waddenzee. In de vergunning is een deel van de afspraken uit het VisWad-akkoord opgenomen (ook wel bekend als het Garnalen Akkoord).

meer lezen
vrijdag 31 oktober 2014

Dijksma overhandigt Tweede Kamer Garnalenakkoord Waddenzee

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft het Convenant en het uitvoeringsprogramma van de Garnalenvisserij op de Waddenzee aan de leden van de Tweede Kamer overhandigd. Daardoor staan de afspraken en het bijbehorende programma nu ook online.

meer lezen

rapporten bij dit project

  • woensdag 16 maart 2016

    Garnalen Akkoord Waddenzee

    oktober 2014, (pdf, 3.1 Mb)

    naar rapport