Programma naar een rijke Waddenzee

De projecten

 • 14

  Verkenning duurzame kansen Lauwersmeer-Waddenzee

  In deze verkenning wordt gekeken wordt naar optimalisatie van de getijdennatuur in combinatie met waterveiligheid, getijde-energie en/of recreatie (en mogelijk sedimentbeheer en zilte landbouw).

  meer lezen over dit project
 • 13

  Verkenning en uitwerking natuurambitie Afsluitdijk (pilots)

  De Afsluitdijk heeft grote invloed op de ecologische processen in de Waddenzee. De grootschalige renovatie van de dijk biedt kansen om de negatieve effecten te verminderen.

  meer lezen over dit project
 • 12

  Zilte vitaliteit Waddenkust

  PRW zoekt in dit project naar kansen voor integrale projecten langs de kuststrook van de Waddenzee. Een van de onderdelen van het project is de monitoring van zoet-zoutovergangen.

  meer lezen over dit project
 • 11

  Verbetering kwelders

  PRW bekijkt samen met de kwelderbeheerders op welke manier zij dynamisch en Waddenzeebreed kwelderbeheer kunnen bevorderen.

  meer lezen over dit project
 • 10

  Verkenning platte oester

  In een aantal stappen verkennen we of terugkeer van de platte oester in de Waddenzee mogelijk is. En zo ja, op welke manier die terugkeer te realiseren is.

  meer lezen over dit project
 • 9

  Verkenning pierenwinning Waddenzee

  PRW wil verkennen of, en zo ja hoe de pierenwinning kan loskomen van de wadbodem. Doel is te komen tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de wadbodem, met blijvend perspectief voor de betrokken bedrijven.

  meer lezen over dit project
 • 8

  Ontwikkelen pilots kansenkaart Randen van het Wad

  Doel van PRW is het stimuleren van projecten die leiden tot meerwaarde voor de natuur, in synergie met economie, veiligheid en landschapsbeleving. Met de kansenkaart Randen van het Wad geven we aan welke projecten wij langs de randen van de Waddenzee voor dit doel kansrijk achten.

  meer lezen over dit project
 • 7

  Toekomstvisie herstelstrategie zeegras

  Zeegras is als biobouwer van groot belang voor het herstel van het voedselweb in de Waddenzee. De toekomstvisie en het uitvoeringsprogramma Zeegras 2016-2020 biedt partijen de handvatten om samen te werken aan het herstel van zeegrasvelden.

  meer lezen over dit project
 • 6

  Pilots Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse

  De Waddenzee is een Werelderfgoed en daarom zet PRW in op de ontwikkeling van visserij van Werelderfgoedklasse. Het is de bedoeling dit project vooral vanuit de visserij zelf te laten ontstaan.

  meer lezen over dit project