Programma naar een rijke Waddenzee

De projecten

 • 23

  Bereikbaarheid haventje Noordpolderzijl

  PRW heeft een globale verkenning uitgevoerd naar mogelijke duurzame oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem van Noordpolderzijl.

  meer lezen over dit project
 • 22

  Pilot plastic soep

  Plastic soep brengt zware schade toe aan de ecologie en de uitstraling van het Werelderfgoed Waddenzee. PRW verbindt partijen om zo met elkaar het plasticprobleem aan te pakken.

  meer lezen over dit project
 • 21

  Gedragscode energiebedrijven Waddenzee

  PRW werkt aan een verkenning naar de mogelijkheden voor een gedragscode voor bedrijven die actief zijn in de Waddenzee. Het gaat om vrijwillige afspraken over bedrijfsvoering, die leiden tot verbetering van de kwaliteit van het Werelderfgoed.

  meer lezen over dit project
 • 20

  Aanpak vertroebeling

  Goede waterkwaliteit is de basis voor een gezond ecosysteem in het Waddengebied. PRW werkt in dit project aan de aanpak van vertroebeling.

  meer lezen over dit project
 • 19

  Verkenning en uitwerking kwelder Terschelling

  De strakke lijnen van kunstenaar Piet Mondriaan zijn wereldwijd een begrip. Wat gebeurt er als je met die beroemde lijnen een kwelder maakt in een hoogdynamisch landschap als de Waddenzee?

  meer lezen over dit project
 • 18

  Projectoverstijgende verkenning (POV) Waddenzeedijken

  PRW heeft als doel de overgangen tussen land en water zachter en natuurlijker te maken. Dit kan leiden tot een integrale aanpak van de benodigde dijkversterking.

  meer lezen over dit project
 • 17

  Hiaten vismonitoring in beeld

  In dit project maken we een inventarisatie van de vismigratieknelpunten en de reeds uitgevoerde en geplande maatregelen op zoet-zoutovergangen langs de Waddenkust.

  meer lezen over dit project
 • 16

  Verkenning kansen kop van Noord-Holland

  Dit project is een verkenning naar kansen in de kop van Noord-Holland voor combinaties van landbouw, natuur, visserij en recreatie.

  meer lezen over dit project
 • 15

  Follow-up Holwerd aan Zee

  Het project ‘Holwerd aan Zee’ is een initiatief van de bewoners van het dorp, met breed draagvlak in de streek. Het plan is de oorspronkelijke relatie van Holwerd met de zee te herstellen.

  meer lezen over dit project