Programma naar een rijke Waddenzee

De projecten

 • 32

  Investeringskader en Waddenfonds

  De provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen stellen via het Waddenfonds middelen beschikbaar voor investeringen gericht op verbetering van de natuur en de economie in het Waddengebied. Hiervoor wordt het Investeringskader Waddengebied 2017-2026 opgesteld.

  meer lezen over dit project
 • 31

  Kennisagenda

  De kennisagenda bevat een overzicht van thema’s waar kennis ontbreekt en van onderzoeksvragen met betrekking tot het Waddengebied.

  meer lezen over dit project
 • 30

  Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee

  De samenwerkingsagenda omvat het beheer van de Waddenzee in brede zin. Alle beheerders hebben input voor het plan geleverd. Het beheerplan is noodzakelijk om het doel te behalen in 2018 als één beheerder te werken.

  meer lezen over dit project
 • 29

  Beheerraad Waddengebied

  De Beheerraad Waddengebied is een overlegorgaan waarin alle veertien beheerders van het Werelderfgoed Waddenzee zijn vertegenwoordigd.

  meer lezen over dit project
 • 28

  Trilateraal verbonden

  meer lezen over dit project
 • 27

  Actieplan Vaarrecreatie

  Het actieplan Vaarrecreatie is bedoeld om vaarrecreanten bewuster te maken van natuurverstorend gedrag. Door begrip te kweken voor de unieke natuur via de Erecode, is het de bedoeling dat de recreanten op het Wad hun gedrag aanpassen.

  meer lezen over dit project
 • 26

  Duurzaam Waddentoerisme

  In dit project werken we aan de ontwikkeling van duurzaam toerisme in het Werelderfgoed Waddenzee.

  meer lezen over dit project
 • 25

  Ecologie en economie in balans

  Dit project moet zorgen voor een gezond evenwicht tussen de ecologie, de leefomgeving en de economische ontwikkelingen in de Eemsdelta.

   

  meer lezen over dit project
 • 24

  Verkenning duurzame bereikbaarheid Waddeneilanden

  In 2028 lopen de huidige vergunningen van de veerverbindingen naar de eilanden af. Via de verkenning willen we komen tot een rapportage met wensen en ideeën voor de bereikbaarheid vanaf 2028.

  meer lezen over dit project