Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Opzetten kennisagenda Zand en Slib

Dit project wordt uitgevoerd in het kader van de PRW-strategie ‘Sedimenthuishouding voor veiligheid en biodiversiteit’. PRW wil daarmee de koers voortzetten in de richting van het streefbeeld ‘schoon en helder water en de Waddenzee als veilige plaats’. Er wordt ingezet op klimaat(veiligheid) en zandtoevoer, en er is aandacht voor de geulen van het wad. Daarnaast wordt de strategie van zachte overgangen tussen de vaste wal en het natte wad voortgezet.

Een van de doelen van PRW is te komen tot een beter begrip van de sedimenthuishouding.
Hierbij bewandelen we twee sporen:

 1. meegroeien met de zee
 2. aanpakken van vertroebeling waar dat nodig is.

Er is al een heleboel kennis beschikbaar, maar een groter deel is nog onbekend. In opdracht van en samen met Rijkswaterstaat start PRW daarom met de ontwikkeling van een integrale kennisagenda Zand en Slib, in relatie tot veiligheid en ecologie. In deze kennisagenda wordt de kennis en expertise over de zand- en slibhuishouding in de Waddenzee gebundeld. Ook de Waddenacademie is bij het project betrokken.

Nieuws over dit project

dinsdag 22 mei 2018

Korte film ‘Zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee’

Tijdens het nationaal congres ‘Waddenzee Wereldklasse’ op 17 mei in Leeuwarden ging de korte film ‘Over zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee’ in première. In de film wordt het wetenschappelijk rapport hierover in negen minuten op een toegankelijke wijze samengevat.

meer lezen
vrijdag 23 februari 2018

"Waddensysteem uit balans door menselijk toedoen"

Vanuit de sedimenthuishouding bekeken, is de Waddenzee niet meer een natuurlijk systeem. Dat stelde professor Zheng Bing Wang tijdens de onlangs gehouden workshop ‘Morfologie Waddenzee’ in het Post Plaza in Leeuwarden. Het systeem is uit balans door menselijk toedoen.

meer lezen
maandag 12 september 2016

Buitengewone biologie van buitendelta ’s Waddenzee

Over de buitendelta’s van de Waddenzee is morfologisch veel bekend, maar ecologisch veel minder. IMARES heeft daarom in opdracht van het Ministerie van EZ een quickscan gedaan om  door middel van literatuurstudie een overzicht te geven van het functioneren van de buitendelta’s. De nadruk ligt hier bij op het biologische systeem en de relatie tot plannen voor zandsuppleties.

meer lezen
dinsdag 3 mei 2016

Grote behoefte aan lange-termijn-verkenning morfologie Waddenzee

Maar liefst 40 deelnemers deden donderdag 24 maart mee aan de workshop Morfologie, die plaats vond in De Fabriek in Leeuwarden.

meer lezen
dinsdag 24 mei 2016

PRW actief in Windwerk Oerol

De aan- en afvoer van zand en slib in de Waddenzee is uniek in de Wereld. Het is één van de belangrijkste redenen waarom dit gebied is benoemd tot Werelderfgoed. Toch weten we er verrassend weinig van.

meer lezen
donderdag 26 september 2013

Meer kennis nodig verzanding westelijke Waddenzee

De kennis met betrekking tot de sedimenthuishouding in de westelijk Waddenzee is op dit moment onvoldoende om causale verbanden te leggen tussen menselijk handelen en verzanding van de westelijke Waddenzee. Dit constateert Wouter Thomasson in zijn stageverslag “Inzichten stakeholders op verzanding van de Westelijke Waddenzee”. Hij schreef dit in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • maandag 12 december 2016

  Buitengewone biologie buitendelta Waddenzee

  Buitengewone biologie van buitendelta’s Waddenzee. IMARES rapport C076/16.

  naar rapport
 • woensdag 4 mei 2016

  Waddenslib voor zandgrondverbetering

  November 2014, (PDF, 0.5 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 4 mei 2016

  Addendum: Waddenslib voor zandgrondverbetering

  Februari 2015, (PDF, 0.3 Mb)

  naar rapport