Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Ondersteuning MetaWad

De Waddenzee is een relatief zwakke schakel in de Oost-Atlantische route van trekvogels. Deze route loopt van het Arctische gebied langs de kust tot aan Zuid-Afrika. We kunnen stellen dat hoe meer een (trek)vogel afhankelijk is van de Waddenzee, hoe slechter het met de vogel gaat. Meer kennis over de oorzaken is onmisbaar. Het project MetaWad heeft nu belangrijke nieuwe inzichten opgeleverd.

MetaWad is een voortzetting van een al veel langer lopend demografisch onderzoek naar trekkende wadvogels. In het project wordt geprobeerd voor vijf karakteristieke trekvogelsoorten de beperkende factoren in de Nederlandse Waddenzee in kaart te brengen.

Met de inzichten vanuit MetaWad kan PRW samen met de natuurbeheerders bestaande beheermaatregelen aanscherpen. Daarnaast kunnen we projecten (zoals predatievrije vogeleilanden) waar nodig verbeteren. Zo werken we samen aan het behoud en de bescherming van vogels in het Werelderfgoed Waddenzee.

PRW ondersteunt met name de publicatie van het boek over vijf jaar onderzoek naar kenmerkende vogelsoorten in het Waddengebied. De uitkomsten daarvan moeten worden doorvertaald in praktische beheermaatregelen.