Mogelijkheid uitwerking open planproces Holwerd-Ameland

De veerdienst tussen Holwerd en Ameland kampt al langere tijd met problemen. Vooral bij lage waterstanden komen boten regelmatig later aan dan gepland. De dienstregeling is daardoor onbetrouwbaar en de reistijd neemt structureel toe. De boosdoeners? Over het algemeen zijn dat de toestand van de vaargeul en het weer (harde wind, geen water).

In oktober 2015 is daarom een open planproces over de vaargeulproblematiek tussen Holwerd en Ameland gestart. De opdrachtgevers voor dit open planproces zijn Rijkswaterstaat (RWS) Noord-Nederland, de gemeente Ameland en Wagenborg Passagiersdiensten. Doel is via een transparant besluitvormingsproces te komen tot een breedgedragen oplossing voor een stabiele, betrouwbare verbinding tussen Ameland en Holwerd.

De gemeente, RWS en Wagenborg Passagiersdiensten hebben afgesproken een combinatie van de volgende oplossingsrichtingen verder uit te werken, om de vertragingen zo snel mogelijk te verminderen:

•  Verkorten van de vaarafstand door middel van bochtafsnijdingen
•  Aanpassen van de dienstregeling op basis van de actuele vaartijden
•  Verder optimaliseren van het proces van in- en uitladen van passagiers en vracht
•  Creëren van extra vervoersaanbod naast de reguliere schepen
•  Verder optimaliseren van het huidige baggerregime en de baggervoorwaarden binnen de bestaande NB-vergunning (vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet)

Verwacht wordt dat er medio 2016 meer duidelijkheid komt over de beste kortetermijnoplossing.