Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard

In 2014 en 2015 is intensief gewerkt aan de aanpak van ecologisch herstel van de Nederlandse Eems-Dollard. Aanleiding daarvoor was de gewenste vaargeulverruiming Noordzee-Eemshaven. Samen met Duitsland is gewerkt aan het Integraal Management Plan (IMP), de paraplu waar de Nederlandse en Duitse belangen en ideeën voor een integraal beheer van de Eems-Dollard samenkomen. In Duitsland is al gestart met het uitvoeringsprogramma Masterplan Ems 2050.

Voor het gebied onder Nederlandse verantwoordelijkheid wordt in 2016 een meerjarig adaptief programma opgesteld: Eems-Dollard 2050. Doel is de ecologische waarden in het estuarium te verbeteren, in samenhang met de andere functies van het gebied. Het gaat dan om projecten voor een vitale kust, projecten die sturen op een gezond(er) estuarium en op de opbouw van een structurele samenwerking met Duitsland.

PRW is als strategisch adviseur structureel bij het proces betrokken. Maar ook op ad-hoc-basis bieden we de helpende hand. Zo gaf PRW begin 2016 ondersteuning aan het uitwerken van een ecologisch streefbeeld voor de Eems-Dollard, als houvast voor het plan Eems-Dollard 2050. PRW bekijkt vanaf medio 2016 of er naast dat plan nog andere initiatieven nodig zijn voor een ecologisch rijk estuarium.

De Eemsdelta is koploper in het Waddengebied als het gaat om samenwerking en integrale ontwikkelingen. Nu er een aantal uitvoeringsprojecten lopen, is het interessant om te kijken welke lessen we daaruit kunnen trekken. PRW bekijkt vervolgens of de opgedane kennis en ervaring ook op andere plaatsen in het Waddengebied kan worden ingezet.

Nieuws over dit project

maandag 26 november 2018

Overtollig slib omzetten in nuttige landbouwgrond

Kun je landbouwgrond verrijken met Slib uit de Eems. En zo ja, zou dat ook toepasbaar zijn in andere delen van het Waddengebied?

meer lezen
maandag 26 februari 2018

Jongeren actief bezig met Eems-vraagstuk

In het Eems-Dollardgebied zijn de laatste maanden jongeren actief geweest met het ‘anders-varen-vraagstuk’. Dit zorgt voor bewustwording en leidde ondermeer tot een aantal filmpjes.

meer lezen
donderdag 23 februari 2017

Sneak Preview Eems-Dollard film

In 2018 moet er een uitgebreide tv-reportage komen over de ecologische problemen in de Eems-Dollard. Dit wordt dan uitgezonden op de NPO. Het Programma naar een Rijke Waddenzee mocht alvast een sneak-preview bekijken.

meer lezen
woensdag 6 juli 2016

Meerjarig programma om ecologie in Eems-Dollard op te knappen

Het Rijk en de provincie Groningen gaan samen aan de ecologische verbetering van de Eems-Dollard werken.  In het meerjarige programma ‘Eems-Dollard 2050’ staat wat ze de komende jaren gaan doen om de troebelheid van het water te verminderen.

meer lezen
maandag 23 mei 2016

Wat wordt het streefbeeld voor de Eems-Dollard?

In de toekomst moet de Eems-Dollard meer ruimte krijgen voor getijwerking. En de wisselwerking en verbinding met aangrenzende rivieren zoals de Westerwoldse Aa en de Termunterzijldiep moet beter.

meer lezen
woensdag 11 november 2015

MIRT Eems-Dollard mondt uit in meerjarig adaptief programma

Begin november heeft de besluitvorming over het MIRT Economie en Ecologie in Balans plaatsgevonden. Rijk en provincie Groningen hebben afgesproken om samen een meerjarig adaptief programma op te stellen. Irene van Dorp wordt kwartiermaker namens de provincie.

meer lezen
dinsdag 27 januari 2015

Masterplan Ems 2050 openbaar

Het definitieve Duitse Masterplan Ems 2050 is vandaag door staatssecretaris Birgit Honé van Deelstaat Nedersaksen in ontvangst genomen. Hij staat nu online.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • woensdag 6 juli 2016

  Eems-Dollard 2050

  Het Met Meejarig Adaptief Programma voor de Eems-Dollard 2050. Belangrijkste doel is om troebelheid te verminderen (PDF, 2.3 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 4 mei 2016

  Eindrapport MIRT-onderzoek Eems-Dollard

  December 2015, (PDF, 4.0 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 4 mei 2016

  Samenwerkingsovereenkomst verbetering Eems-estuarium

  30 januari 2014, (pdf, 3.2Mb)

  naar rapport
 • woensdag 4 mei 2016

  Icoonproject Vitale Kust Eems-Dollard

  September 2014 (PDF, 0.3Mb)

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Spelen met de Gulden snede in het Eems-Estuarium

  2012 (pdf, 4,1 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 4 mei 2016

  Intentieverklaring Economie & Ecologie in Balans Eemsdelta

  oktober 2012 (pdf, 1.1 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 4 mei 2016

  Meer integraliteit Natuur en economie in de Eems-Dollard

  (advies Commissie Willems), Februari 2014, (PDF 0.8Mb)

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Kennisnetwerk Eems-Dollard

  voor Nederland en Duitsland. maart 2015 (PDF, 0.9 Mb)

  naar rapport