Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Kennisagenda

In 2008 is de Waddenacademie ingesteld om de kennis over het Waddengebied te vergroten. In 2009 publiceerde de Waddenacademie haar integrale kennisagenda, getiteld ‘Kennis voor een duurzame toekomst van de Wadden’. Deze kennisagenda bevat een overzicht van thema’s waar kennis ontbreekt en van onderzoeksvragen met betrekking tot het Waddengebied.

De Waddenacademie pleit in de kennisagenda voor een brede blik op het Waddengebied, met oog voor de langere termijn. De kennis die nodig is om een duurzame toekomst van het waddengebied veilig te stellen, kan alleen worden verkregen door samenwerking van alle partijen: wetenschappers, bestuurders en maatschappelijke organisaties. Integraal aan de slag gaan, dat is het uitgangspunt van de kennisagenda.

In de afgelopen jaren hebben PRW en de Waddenacademie op meerdere terreinen samengewerkt. Onder andere bij het opstellen van het programma naar een Rijke Waddenzee. Maar ook bij symposia als ‘De Tijwisselaar’ en bij verschillende workshops. PRW en de Waddenacademie zullen in de toekomst blijven samenwerken. Als er bij PRW vragen zijn over over kennis, wordt de Waddenacademie ingeschakeld voor advies. Zo nodig worden gezamenlijk expertsessies georganiseerd om kennis beter beschikbaar te maken.

Nieuws over dit project

woensdag 24 mei 2017

Terugblik eerste dag Symposium 'Hoe rijk is de Waddenzee'?

‘Hoe rijk is de Waddenzee?’, dat was de centrale vraag tijdens het 18e symposium van de Waddenacademie dat in samenwerking met PRW werd georganiseerd.  De dag trok zo’n 150 Waddenliefhebbers naar Nes. Een terugblik.

meer lezen
dinsdag 4 april 2017

Symposium: ‘Hoe rijk is de Waddenzee?’

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie organiseren op 23 en 24 mei aanstaande een symposium met als centrale vraagstelling: Hoe rijk is de Waddenzee?

meer lezen
dinsdag 28 februari 2017

Symposium Hoe rijk is de Waddenzee?

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie organiseren op 23 en 24 mei 2017 een symposium met als centrale vraagstelling: Hoe rijk is de Waddenzee? Reserveer nu alvast de datum in uw agenda.

meer lezen
maandag 6 juli 2015

Nieuw onderzoek brengt kansen voor zeegras in beeld

Ook in Nederland zijn er kansrijke locaties voor het herstel van droogvallend zeegras. Een vergelijking met locaties in Duitsland en Denemarken laat zien dat vooral luwe plekken onder de Waddeneilanden en langs de Friese en Groningse kust geschikt kunnen zijn. Dit blijkt uit nieuw trilateraal onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie.

meer lezen
vrijdag 10 juli 2015

Rapport Kennistafel Spoelmeer Holwerd aan Zee online

Het rapport “Spoelmeer Kennistafel Holwerd aan Zee” is online. Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben begin juni deze Kennistafel georganiseerd in Leeuwarden. De bevindingen van deze Kennistafel kunt u hieronder downloaden:

meer lezen
woensdag 6 mei 2015

Basismonitoring voor Eems-Dollard

Om het ecosysteem van de Eems-Dollard goed te begrijpen moet er voor de basismonitoring in Nederland en Duitsland intensiever worden samengewerkt. Deze basismonitoring wordt dan een belangrijke toeleverancier van informatie voor bedrijven, overheden en natuurorganisaties.

meer lezen

rapporten bij dit project

  • donderdag 24 november 2016

    Ecotopenkaart Waddenzee

    Waar zit welke natuur in het Waddengebied. Deze ecoptopenkaart geeft een goed inzicht (PDF, 4.2 Mb).

    naar rapport