Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Hiaten vismonitoring in beeld

Het gaat niet goed met de visstand in de Waddenzee. En over welke herstelmaatregelen nu écht succesvol zijn, is nog veel onduidelijk. Wel weten we dat maatregelen voor vismigratie tussen zoet- en zoutwater in elk geval de randvoorwaarden voor herstel kunnen verbeteren.

In 2013 is PRW met de waterbeheerders uit Noord-Nederland begonnen met het inventariseren van de vismigratieknelpunten. Ook de al uitgevoerde en geplande maatregelen voor zoet-zoutovergangen langs de Waddenkust zijn bekeken. Op verschillende plaatsen wordt actief gemonitord om de resultaten van maatregelen in kaart te brengen.

PRW werkt nu aan een actueel overzicht van de maatregelen en bekijkt of ze aan de verwachtingen van de beheerders voldoen. Op basis van de verkregen informatie worden aanbevelingen gedaan om de vismigratie te bevorderen. De informatie wordt gebruikt als input voor het Swimway Wadden Sea-project. Dit project heeft twee doelen: het ontwikkelen van de samenwerking in het internationale Waddenzeegebied én het bundelen van kennis en ervaringen rond vismigratie.

Nieuws over dit project

vrijdag 16 november 2018

Gemaal Vijfhuizen omgedoopt tot De Heining

De Heining, dat is de naam van het nieuwe gemaal in de zeedijk bij Marrum. Op donderdagavond 15 november onthulden bewoners uit de streek op bijzondere wijze deze naam tijdens de officiële opening. In een sprookjesachtige setting liepen mensen richting het zeegemaal. Daar eenmaal aangekomen kwam het nieuwe gemaal ‘tot leven’. En zo werd de nieuwe blikvanger gedoopt. Daarmee is het gemaal én het project officieel opgeleverd.

meer lezen
donderdag 23 augustus 2018

Goed nieuws voor vismonitoring Eems-Dollard estuarium

Voor 2019 is er goed nieuws voor de vismonitoring in het Eems-Dollard estuarium. De Waddenvereniging heeft een subsidie van € 46.000 ontvangen om volgend jaar de visstand in de Eems in beeld te brengen. PRW ondersteunt dit met extra geld en zorgt voor de aansluiting met de al lopende processen.

meer lezen
vrijdag 6 juli 2018

Vismonitoringsfuiken op oostelijk Wad

Voor het eerst zijn er vismonitoringsfuiken op het oostelijk Wad geplaatst. Het gaat om twee fuiken. Eén bij Lauwersoog en één bij Schiermonnikoog. De fuiken zijn nodig voor een betrouwbaarder beeld van de visstand.

meer lezen
donderdag 14 juni 2018

Eems-vissen in Beeld versterkt samenwerking

Het project Eems-vissen in beeld is afgerond. De betrokken partijen zijn tevreden over de resultaten. Met name de samenwerking tussen de verschillende partijen is erg goed verlopen.

meer lezen
donderdag 11 januari 2018

Zenders en akoestisch net brengen Eems-vissen in Beeld

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan een nieuw en bijzonder vismonitoringsprogramma voor de Eems-Dollard: “Eems-vissen in beeld” / “Emsfische im Focus”. Zo is er ondermeer een telemetrisch netwerk opgezet met onderwatermicrofoons die gezenderde vissen kunnen detecteren.

meer lezen
dinsdag 8 augustus 2017

Publieksfunctie voor oostelijke monitoringsfuik Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil samen met de Waddenvereniging de verandering van de vispopulatie in de Waddenzee beter begrijpen. Daarom wordt er nu gekeken naar de mogelijkheid om een monitoringsfuik aan te leggen in de oostelijke Waddenzee. Daarbij kan het publiek een belangrijke rol spelen.

meer lezen
donderdag 30 maart 2017

Bijeenkomst vispasseerbaarheid

Op woensdag 29 maart organiseerde het Programma naar een Rijke Waddenzee een bijeenkomst over de vispasseerbaarheid van zoet-zout overgangen langs de Nederlandse Waddenkust. Dit werd georganiseerd in samenwerking met de Waddenacademie en de Hogeschool Van Hall Larenstein.

meer lezen
woensdag 11 januari 2017

Blauwdruk voor monitoring zoet-zout overgangen in Waddengebied

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) heeft daarom nu voor zoet-zoutovergangen in het Waddengebied een uniforme monitoringsstrategie  uitgewerkt. Dit moet er voor zorgen dat er in de toekomst beter afgestemde monitoring plaats vindt in het Waddengebied.

meer lezen
maandag 19 december 2016

Presentatie over vispasseerbaarheid Waddenzee

Op veler verzoek is de presentatie van Wilco de Bruijne over de Swimway nu ook online op de website van PRW. Het behandelt ondermeer de vispasseerbaarheid van het Waddengebied.

meer lezen
dinsdag 2 augustus 2016

Veel vispassages aangelegd en werkend in Waddengebied

Het gaat goed met het aanleggen van vispassages in het Waddengebied. Bij 21 van de 31 knelpunten is inmiddels een vispassage aangelegd. Zodat trekvissen  weer van zoet- naar zoutwater kunnen zwemmen en andersom.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • dinsdag 8 augustus 2017

  Rapport publiek monitoringsfuik

  Afstudeeronderzoek naar de mogelijkheden van een publieke functie van een monitoringsfuik in de oostelijke Waddenzee (PDF, 4.8 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 11 januari 2017

  Blauwdruk monitoring zoet-zout Waddengebied

  PRW heeft voor zoet-zoutovergangen in het Waddengebied een uniforme monitoringsstrategie  uitgewerkt

  naar rapport
 • maandag 19 december 2016

  Vispasserbaarheid Waddenzee

  Presentatie van Wilco de Bruijne tijdens CWE-congres in Groningen.

  naar rapport
 • dinsdag 6 september 2016

  Monitoringsadvies Vijfhuizen Hallumerryt

  Hoe monitor je de effectiviteit van een vispassage. Advies voor monitoring bij Vijfhuizen (PDF, 2.0 Mb).

  naar rapport
 • dinsdag 2 augustus 2016

  Overzicht Vispassages Waddenzee

  Overzicht Vispassages Waddenzee (PDF, 19.1 Mb)

  naar rapport