Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Garnalenfabriekje Paesens-Moddergat

Aan de zeedijk bij Paesens-Moddergat in Noord-Friesland staat het laatst overgebleven garnalenfabriekje van Nederland. Het fabriekje, het Fryske Gea en museum It Fiskershúske zijn een samenwerking gestart (het Fryske Gea is beheerder en eigenaar van de Peazemerlannen, het buitendijkse natuurgebied bij Paesens-Moddergat).

De bedoeling is vanuit het Garnalenfabriekje (‘it Grenaatfabrykje’ in het Fries) excursies te laten starten en activiteiten te organiseren. Met bewoners uit de directe omgeving is het gesprek aangegaan over ideeën en mogelijkheden. Gaandeweg zullen die verder worden verkend en ontwikkeld. De eerste pilot voor samenwerking (bezoek aan de Peazemerlannen) heeft inmiddels plaatsgevonden.

PRW ondersteunt dit project met een financiële bijdrage. Het is een mooie kans om de beleving van de Waddenzee aan de vaste wal te vergroten en aandacht te vragen voor de natuurwaarden van het gebied. Vanuit de strategie Beleving Werelderfgoed biedt dit project tegelijkertijd de mogelijkheid de bewoners meer bij de natuur in hun omgeving te betrekken. Op die manier worden ook zij ambassadeur van het unieke Werelderfgoed Waddenzee.

Nieuws over dit project

dinsdag 6 juni 2017

‘Dei fan de Fiskerij’ haalt WL22 en L08 dicht bij de dijk van Moddergat

Op zaterdag 24 en zondag 25 juni staat het Garnalenfabriekje in Moddergat centraal tijdens ‘Dei fan de Fiskerij’ en de ‘Dag van het Wad’. Programma ‘de Garnalefabryk’ organiseert deze dag samen met vissers en dorpsbewoners. De historie en de hedendaagse visserscultuur van Noordoost-Friesland zijn de rode draad door het programma.

meer lezen
maandag 30 januari 2017

Garnalefabryk Moddergat gaat gonzen

Gelegen aan de rand van Werelderfgoed Waddenzee gaat de historisch oude Garnalefabryk bij Paesens-Moddergat een pleisterplaats zijn voor culturele, informatieve en inspirerende ontmoetingen. Daarvoor is er nu een nieuw programmaplan opgesteld.

meer lezen
zondag 26 juni 2016

Dag van het Wad zeer geslaagd!

Vandaag, zondag 26 juni, genoten honderden mensen van de ‘Dag van het Wad’. Toeristen en bewoners hebben door tal van verschillende activiteiten het Werelderfgoed Waddenzee gevoeld, geproefd en beleefd.

meer lezen

rapporten bij dit project

  • maandag 30 januari 2017

    Programma Garnalefabryk Paessens-Moddergat

    Programma Garnalefabryk Paessens-Moddergat 2017-2018  (PDF, 4.8 Mb)

    naar rapport