Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Follow-up Holwerd aan Zee

Het project ‘Holwerd aan Zee’ is een initiatief van de bewoners van het dorp, met breed draagvlak in de streek. Het plan is om de oorspronkelijke relatie van Holwerd met de zee te herstellen. Sinds 2014 werkt PRW mee aan de planontwikkeling. PRW heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd en bijgedragen aan de MKBA-studie (maatschappelijke kosten-batenanalyse). Verder is samen met de Waddenacademie een kennistafel ‘Slib’ georganiseerd over de werking van het spoelmeer, dat als doel heeft het baggerbezwaar te verminderen.

Op basis van alle informatie hebben Rijk en regio besloten tot de start van het MIRT-onderzoek ‘Holwerd aan Zee’ (MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport). De bevolkingsaantallen in de regio lopen terug en de economische basis is smal. Het MIRT-onderzoek richt zich daarom op de vraag: kan een combinatie van ingrepen leiden tot een economische impuls voor Noordoost-Friesland? Het onderzoek bevat een analyse van problemen en kansen en richt zich op de volgende sporen:

1. Recreatie en leefbaarheid;
2. Natuur, landschap en cultuurhistorie;
3. Effectiviteit spoelmeer ten aanzien van vaargeulverbetering en bereikbaarheid;
4. Private investeringen;
5. Projectoverstijgende verkenning Waddenzeedijken.

PRW draagt bij door ondersteuning van de projectleiding en is samen met de Provincie Fryslân opdrachtgever voor de sporen 1 en 2. Daarnaast brengt het programma inhoudelijke kennis in.

Nieuws over dit project

vrijdag 16 december 2016

Tweede kennistafel spoelmeer Holwerd aan Zee

Het Tweede rapport “Spoelmeer Kennistafel Holwerd aan Zee” is online. Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben in november deze Kennistafel georganiseerd. De bevindingen van deze Kennistafel zijn nu samengevat in een rapport dat u hier kunt downloaden.

meer lezen
maandag 1 februari 2016

PRW en de Provincie Fryslân zetten in op leefbaarheid en natuur bij Holwerd aan Zee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee blijft verbonden aan de verdere uitwerking van de plannen rondom Holwerd aan Zee. Samen met de Provincie Fryslân zal PRW de uitvoering van deelsporen 1 (leefbaarheid) en 2 (Natuur, landschap en cultuurhistorie) aansturen.

meer lezen
vrijdag 10 juli 2015

Rapport Kennistafel Spoelmeer Holwerd aan Zee online

Het rapport “Spoelmeer Kennistafel Holwerd aan Zee” is online. Het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie hebben begin juni deze Kennistafel georganiseerd in Leeuwarden. De bevindingen van deze Kennistafel kunt u hieronder downloaden:

meer lezen
maandag 9 februari 2015

Holwerd aan Zee beoordeeld als potentieel haalbaar

De haalbaarheid van het project Holwerd aan Zee wordt overwegend als positief beoordeeld. Dit blijkt uit het haalbaarheidsonderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee en het Deltaprogramma Waddengebied. Het onderzoek richtte zich op drie criteria; duurzaamheid, samenwerking en financiële en maatschappelijke haalbaarheid.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • vrijdag 16 december 2016

  Tweede Kennistafel spoelmeer Holwerd aan Zee

  Dit is het rapport over de Tweede Kennistafel spoelmeer Holwerd aan Zee (PDF, 13.3 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Haalbaarheid Holwerd aan zee

  februari 2015 (pdf, 5.0 Mb)

  naar rapport