Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Dynamisch kustbeheer

Pilotproject Stuifreep Schiermonnikoog
Schiermonnikoog is een van de kleinste en meest ongerepte eilanden in de Waddenzee. Het eiland kenmerkt zich door een duingebied dat zich uitstrekt over een groot deel van de westelijke helft van het eiland. Naast de duinen is ook de zeereep de laatste decennia behoorlijk vast komen te liggen en volgegroeid. Dat heeft niet alleen gevolgen voor het landschap, maar ook voor de biodiversiteit.

In het kader van dynamisch kustbeheer heeft PRW op verzoek van het Nationaal Park Schiermonnikoog een voorlopig ontwerp gemaakt voor het aanbrengen van een kerf in de duinen. Die kerf is nodig voor het bevorderen van verstuiving in de zeereep. Enerzijds is het project bedoeld om een bijdrage te leveren aan het herstel van de duinen. Zo zorgt verstuiving voor meer variatie in het duinlandschap. Bovendien bevordert het de kustveiligheid doordat er een groter gebied mee kan groeien met de zeespiegelstijging. Anderzijds maakt het bewoners meer vertrouwd met de dynamiek van stuivend zand in de zeereep en de effecten daarvan op de omgeving.

Het voorlopig ontwerp heeft een breed draagvlak. Inmiddels is er begonnen met het uitwerken van het plan naar een definitief ontwerp. Dit zal medio 2016 gereed zijn.

Nieuws over dit project

vrijdag 21 september 2018

Integrale studie naar zeespiegelstijging, bodemdaling en sedimentatie in de Nederlandse Waddenzee verschenen

Kunnen de wadplaten in de Waddenzee verdrinken? Dat is de hoofdvraag van een studie naar bodemdaling, klimaat en sediment in het Waddengebied. Verschillende experts van verschillende vakgebieden komen tot de conclusie dat vanaf 2100 wadplaten zullen gaan verdwijnen. De mate waarin hangt af van het toekomstscenario.

meer lezen
maandag 6 november 2017

Pleidooi voor integraliteit op Deltacongres

Het deltacongres van donderdag 2 november trok ruim 1500 mensen naar Leeuwarden. Daar werden tal van onderwerpen behandeld die te maken hebben met water, veiligheid en deltanatuur.

meer lezen

rapporten bij dit project

  • vrijdag 21 september 2018

    Synthese Kan de Waddenzee verdrinken?

    Kunnen de wadplaten in de Waddenzee verdrinken? Dat is de hoofdvraag van een studie naar bodemdaling, klimaat en sediment in het Waddengebied. Verschillende experts van verschillende vakgebieden komen tot de conclusie dat vanaf 2100 wadplaten zullen gaan verdwijnen. De mate waarin hangt af van het toekomstscenario. (PDF, 1.1 Mb)

    naar rapport