Gedragscode energiebedrijven Waddenzee

PRW werkt aan een verkenning naar de mogelijkheden voor een gedragscode voor bedrijven die actief zijn in de Waddenzee. De verkenning is aangekondigd in de verklaring van Tønder (de trilaterale ministersconferentie over de Waddenzee in 2014). Het gaat om vrijwillige afspraken over bedrijfsvoering, die leiden tot verbetering van de kwaliteit van het Werelderfgoed.

Het ministerie van Economische Zaken heeft PRW de opdracht gegeven deze verkenning uit te voeren, met de energiesector als inhoudelijke afbakening.

Met de code of conduct wordt gestreefd naar meer betrokkenheid van de energiesector bij het Waddengebied. Het uiteindelijke doel is inhoudelijke winst: verbetering van de Werelderfgoedkwaliteit. Er wordt gewerkt met best practices om dit resultaat te kunnen bereiken.