Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Duurzaam Waddentoerisme

In dit project werkt PRW aan de ontwikkeling van duurzaam toerisme in het Werelderfgoed Waddenzee. Dat doen we via onderstaande deelsporen:

Ontwikkeling van strategie en bundeling van krachten
Doel van dit project is het Werelderfgoedteam verder uit te bouwen als centraal aanspreekpunt, aanjager van acties en verbinder van initiatieven op het gebied van natuurbeleving en duurzaam toerisme. Deelnemers zijn overheden, Stichting Werelderfgoed en PRW. In een breder duurzaamtoerisme-overleg zijn ook private partijen zoals natuurorganisaties en de ANWB vertegenwoordigd.

Identiteit als basis voor duurzaam Waddentoerisme
Wat is de stip aan de horizon? Wordt het Waddengebied een Werelderfgoed van topklasse? Dit project heeft als doel een gezamenlijk streefbeeld vorm te geven en te positioneren. Zowel de overheid, het bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties hebben daar behoefte aan. Het toerisme moet worden gestimuleerd, waarbij de waarden van het Werelderfgoed leidend zijn en blijvend moeten worden beschermd.

Marketing en product-markt-partnercombinaties
Samen met ondernemers en marketingorganisaties wordt een marketingplan Waddenzee gemaakt. Het branding concept is door de drie Waddenzeelanden gezamenlijk ontwikkeld: Werelderfgoed Waddenzee: it’s your nature!

Faciliteren ondernemers en overheden
Dit project omvat de volgende onderdelen:

•  Samenwerken met ondernemers (Werelderfgoedtoolboxen, zorgen voor digitale ontsluiting en praktische hulp, organiseren van een ondernemersavond, plaatsing werelderfgoedborden);
•  Aanstellen van een aansprekende ondernemer als boegbeeld voor duurzaam Waddentoerisme;
•  Verkennen van kansen met Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018;
•  Organiseren en stimuleren van het Werelderfgoedweekend (mogelijk een jaarlijks terugkerend festival, primair voor toeristen, waarbij bedrijven zich kunnen presenteren, excursies kunnen worden georganiseerd en de schoonheid van het Wad kan worden gevierd);
•  Verkennen van de Werelderfgoedcentra op de eilanden en de vaste wal, zorgen voor differentiatie en visieontwikkeling.

Nieuws over dit project

zondag 1 juli 2018

Dag van Wad 2018 – korte terugblik

Van Den Helder tot Greetsiel in Duitsland, overal langs de Waddenkust werd afgelopen weekend de ‘Dag van het Wad’ gevierd. Omdat Werelderfgoed Waddenzee 9 jaar werd, waren langs de kust, op de eilanden en op de Waddenzee talloze activiteiten georganiseerd.

meer lezen
dinsdag 12 december 2017

Dag van het Wad ook in 2018!

Ook in 2018 zal er een Dag van het Wad worden georganiseerd! Het verjaardagsfeestje van Werelderfgoed Waddenzee valt in 2018 in het weekend van zaterdag 30 juni en zondag 1 juli.

meer lezen
woensdag 12 juli 2017

De Waddendijk als belvedère: belevingskaart Waddenkust

Het gebied rondom de Waddendijken aan de vastelandskust van Noord-Holland, Friesland en Groningen, is voor veel Nederlandse toeristen nog een onbekende plek. Een speciale interactieve kaart wijst toeristen nu op al het moois dat er in deze regio is te beleven.

meer lezen
maandag 20 maart 2017

Deense Nationalpark Vadehavet op werkbezoek

Afgelopen weekend waren twintig vertegenwoordigers van het Deense Nationalpark Vadehavet ( Deens voor Waddenzee) op werkbezoek in Nederland. Op de eerste dag werd de Nederlandse situatie besproken. De tweede dag was er een excursie naar Schiermonnikoog.

meer lezen
dinsdag 4 oktober 2016

Kremer pleit voor één Waddenpromotie

Waddenboegbeeld Gerard Kremer sprak in Marrum voor 120 ondernemers over de kansen voor waddenkusttoerisme. Kremer gaf aan dat er momenteel 51 instanties bezig zijn om het Werelderfgoed te promoten. Daarom pleit Kremer voor één overkoepelend orgaan dat zich met de promotie van het gehele Waddengebied bezig gaat houden.

meer lezen
dinsdag 13 september 2016

De Waddenzee in het zonnetje tijdens Werelderfgoedweekend

Afgelopen weekend was het tijdens Open Monumentendag ook Werelderfgoedweekend. Met verschillende activiteiten was er veel aandacht voor de Waddenzee. Het motto van het Werelderfgoedweekend luidde dit jaar “Ons Werelderfgoed is wereldberoemd, binnenkort ook in Nederland!”

meer lezen
dinsdag 6 september 2016

Nieuwe souvenirs over Werelderfgoed Waddenzee

Zestig studenten hebben ontwerpen gemaakt voor speciale souvenirs over alle Werelderfgoederen in Nederland. Voor de Waddenzee is ondermeer een speciale oorschelp ontwikkeld.

meer lezen
donderdag 21 april 2016

Werelderfgoed Waddenzee wint derde prijs op de Internationale Toerismebeurs in Berlijn

Op de Internationale Toerismebeurs (ITB) in Berlijn, de grootste toerismebeurs van de wereld, heeft Werelderfgoed Waddenzee de derde prijs in de wacht gesleept in de categorie “Reisondersteuning en Media”. uitgereikt door de Business School van Keulen.

meer lezen
donderdag 19 mei 2016

Big data-onderzoek voor versterking Waddennatuur

Drie jaar lang gaan overheden, natuurorganisaties en watersportorganisaties, samenwerkend binnen het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee, onderzoek doen naar de interactie tussen natuur en vaarrecreatie in de Waddenzee. Dankzij een grootschalig en integraal onderzoek wordt een enorme hoeveelheid data toegankelijk. Doel van het onderzoek is de kwaliteit van de Wadden als natuur- en recreatiegebied te versterken.

meer lezen
dinsdag 3 mei 2016

Waddenzee Werelderfgoed nu ook zichtbaar vanaf de snelweg

Werelderfgoed Waddenzee onopgemerkt voorbij rijden op de snelweg? Dat zit er niet meer in. Op de A7, A31 en de N9 staan sinds vandaag borden die toeristen wijzen op het unieke natuurschoon achter de dijken.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • dinsdag 11 juli 2017

  Belevingskaart Waddenzee

  De Waddendijk als belvedère: interactieve belevingskaart Waddenkust (PDF, 22.0 MB).

  naar rapport
 • vrijdag 18 december 2015

  Werkplan Beleving Waddenzee

  Werkplan Beleving van het Werelderfgoed Waddenzee 2016-2018 (PDF, 5.2 Mb)

  naar rapport