Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Dark Sky Waddengebied

Wist u dat de Waddenzee een van de duisterste plekken van Nederland is? Duisternis is een landschappelijke kwaliteit. Voor de natuur, maar ook voor het toerisme. Duisternis draagt bij aan het ervaren van een unieke natuurbeleving. Zo zijn bij een heldere hemel in Friesland zeventig keer meer sterren te zien dan in de Randstad. Bovendien verstoort kunstlicht het natuurlijke gedrag van bijvoorbeeld vogels.

PRW en Stichting Feel the Night hebben een verkenning uitgevoerd die heeft geleid tot het ondertekenen van het Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied.  Maar liefst 43 partijen ondertekenden de verklaring en werken nu aan een samenhangend programma dat duisternis als kwaliteit van het Werelderfgoed Waddenzee vergroot.

Er lopen al verschillende initiatieven:
De Boschplaat bij Terschelling en het Nationaal Park Lauwersmeer zijn al Dark Sky Park en er zijn verkenningen gaande voor en Schiermonnikoog. En de gemeente Ameland wil bijvoorbeeld zo snel mogelijk omschakelen naar LED-verlichting die reageert op verkeer. En op Zwarte Haan moet de eerste sterrenschuur komen, een rustige plek waar je met een telescoop nog meer van de sterrenhemel kunt zien.

De rol van PRW is om meer samenhang te brengen in alle activiteiten die nu al worden ontplooid. De bedoeling is om zo meer duisternis te creëren en de beleving er van te bevorderen.

Nieuws over dit project

woensdag 12 september 2018

Reeks van treinstations in Waddengebied krijgt nieuwe verlichting

Het treinstation in het Friese Mantgum krijgt vanavond (woensdag 12 september) een nieuwe verlichting. Het treinstation is de eerste in een reeks. In de komende jaren zullen steeds meer treinstations nieuwe verlichting krijgen die beter aansluiten bij het Dark Sky Werelderfgoed Waddenzee (duurzamer en minder strooilicht).

meer lezen
maandag 16 juli 2018

Gezamenlijk maatregelenpakket voor meer duisternis in Waddengebied

Het Waddengebied zal in de nacht nog donkerder worden. Het maatregelenpakket om te komen tot een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied is namelijk afgerond en in gang gezet. Vooral strooilicht van lantaarnpalen is nog een groot probleem op veel plekken.  Het gaat om een grootschalige aanpak waarbij maar liefst 44 partijen zijn betrokken.

meer lezen
vrijdag 8 juni 2018

Buitenlandse deskundigen bezoeken Dark Sky Werelderfgoed

Buitenlandse deskundigen bezoeken Dark Sky Werelderfgoed vanaf 18 juni: leren van elkaar via goede voorbeelden.

meer lezen
woensdag 7 februari 2018

Defensie sluit zich aan bij Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

Het Ministerie van Defensie maakt nu onderdeel uit van Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Daarvoor is woensdagavond een speciale verklaring ondertekend op de Willem Lodewijk van Nassaukazerne bij het Lauwersmeer. Op meerdere plekken in het Waddengebied gaat Defensie aan de slag om de lichtuitstoot te verminderen in het Waddengebied.

meer lezen
dinsdag 12 september 2017

Quick scan naar licht en duisternis in Waddengebied

Op tal van plekken in het Waddengebied is nog veel winst te halen om de duisternis te versterken. Dit blijkt uit een onderzoek van ingenieursburo Clafis. Het onderzoeksteam zag vooral veel lichtvervuiling door reclame verlichting en verouderde armaturen. Tegelijkertijd werden er ook veel goede voorbeelden gesignaleerd.

meer lezen
maandag 30 oktober 2017

Terugblik op Nacht van de Nacht 2017

Op de laatste zaterdag van oktober werden er op talloze plekken in Nederland activiteiten georganiseerd rondom duisternis. Ook in het Waddengebied was de ‘Nacht van de Nacht’ een belevenis: Wandelingen in de duisternis langs de dijk en op het wad, fakkeltochten, sterren kijken en lezingen. Een terugblik

meer lezen
vrijdag 27 oktober 2017

Presentaties symposium Feel the Night online

Het symposium Feel the Night is weer voorbij. De presentaties en het fotoverslag staan nu online.

meer lezen
donderdag 19 oktober 2017

Veel belangstelling voor symposium duisternis Waddengebied

Ruim 120 onderzoekers, beleidsmedewerkers en andere belangstellenden  gaan vanmiddag, vanavond en morgenvroeg de koppen bij elkaar steken over Duisternis in het Waddengebied. Dat doen zij op het 19e symposium van de Waddenacademie. Het evenement wordt georganiseerd in Dark Sky Park Lauwersoog.

meer lezen
donderdag 12 oktober 2017

Duisternis in het Noarderleech

Tijdens de Nacht van de Nacht 2017 wordt er een concert en een tocht georganiseerd voor netwerkpartners van de Friese Milieu Federatie, Programma naar een Rijke Waddenzee en andere geïnteresseerden.

meer lezen
maandag 28 augustus 2017

Symposium Feel the Night

Het Programma naar een Rijke Waddenzee, Stichting Feel the Night, Night Light en de Waddenacademie organiseren op 19 en 20 oktober het 19e symposium van de Waddenacademie over het belang van stilte en duisternis in het waddengebied.

meer lezen
donderdag 13 juli 2017

Duisternis Waddengebied prominent in Kust & Zeegids

De Kust & Zeegids verschijnt elk jaar in een oplage van 200.000 stuks langs de gehele Nederlandse kust. PRW heeft dit jaar ook een bijdrage geleverd met speciale weetjes over het Wad en een pagina over het belang van duisternis in het Waddengebied.

meer lezen
maandag 29 mei 2017

Meer licht op duisternis: Factsheets Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

Hoe kunnen we meer duisternis bereiken in het Waddengebied? Welke effecten heeft licht op mens en natuur? Hoe kan je anders omgaan met het gebruik van licht, rekening houdend met economische bedrijvigheid, veiligheid en arbeidsomstandigheden?

meer lezen
maandag 8 mei 2017

Uitvoeringsprogramma Dark Sky Waddengebied

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) en stichting Feel The Night hebben een eerste versie afgerond van het uitvoeringsprogramma voor Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied. Het gaat om een levend document dat steeds meer aanvullingen krijgt.

meer lezen
donderdag 6 april 2017

Sterren kijken in een starbarn aan het Wad

De echte duisternis ervaren, sterren kijken in een starbarn en de activiteiten van nachtdieren en planten observeren. Naar het zich laat aanzien, kan dat volgend jaar in Zwarte Haan. Het was de plek waar architecte Nynke-Rixt Jukema opgroeide en haar inspireerde tot het ontwikkelen van een initiatief waarin die beleving centraal staat.

meer lezen
dinsdag 21 maart 2017

Philips Lighting voorziet Ameland van duurzame connected straatverlichting

Philips Lighting gaat in opdracht van de gemeente Ameland alle openbare verlichting op het eiland vervangen door op afstand bedienbare connected en duurzame LED-straatverlichting. Buiten de bebouwde kom en bij de strandopgangen wordt Philips ClearSky LED-verlichting gebruikt die groen-blauw licht geeft waardoor hinder voor wad- weide- en trekvogels afneemt. De innovatieve LED-verlichting realiseert een energiebesparing van 70% en beperkt de lichtvervuiling aanzienlijk.

meer lezen
donderdag 24 november 2016

Vervolgstappen Dark Sky Waddengebied

Het Programma naar een Rijke Waddenzee kijkt tevreden terug op de intentieverklaring voor een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied, tijdens de Nacht van de Nacht. Inmiddels wordt er al weer hard gewerkt aan de vervolgstappen.

meer lezen
zondag 30 oktober 2016

Feestelijke ondertekening intentieverklaring Dark Sky

De intentie-overeenkomst voor een Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied is afgelopen weekend op een feestelijk manier ondertekend. Met cultuur, inspirerende verhalen en muziek.

meer lezen
donderdag 27 oktober 2016

Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied

Duisternis moet een kernkwaliteit blijven van het Waddengebied en duisternis moet een unieke belevenis worden van Werelderfgoed Waddenzee. Daarom ondertekenen zaterdagavond tijdens de Nacht van de Nacht, meer dan veertig partijen een intentieverklaring om Duisternis te behouden en waar mogelijk uit te bouwen.

meer lezen
maandag 10 oktober 2016

Nationaal Park Lauwersmeer nu officieel Dark Sky Park

Het Nationaal Park Lauwersmeer is door de International Dark Sky Association (IDA) officieel uitgeroepen tot Dark Sky Park. Een Dark Sky Park is een gebied waar het donker is, waar de duisternis behouden blijft en waar bezoekers ’s nachts welkom zijn om die duisternis te beleven en de sterrenhemel te zien. De benoeming voor het Lauwersmeer is bijzonder, omdat Nederland een van de landen is met de meeste lichtvervuiling ter wereld.

meer lezen
woensdag 28 september 2016

Werelderfgoed Waddenzee en de nacht centraal tijdens bijeenkomst op 3 oktober | Noordoost Friesland

Op maandagavond 3 oktober organiseert Stichting Regiomarketing Toerisme in samenwerking met Waddengoud en de SeedyksterToer een netwerkbijeenkomst in Marrum met als hoofdthema’s Werelderfgoed Waddenzee en nachtbeleving.

meer lezen
dinsdag 3 mei 2016

Duisternis als unieke natuurbeleving Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) gaat samen met Stichting Feel the Night een verkenning uitvoeren voor een Dark Sky Park Waddengebied om duisternis als kwaliteit van dit Werelderfgoedgebied te vergroten.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • maandag 9 juli 2018

  Overzicht maatregelen Dark Sky Waddengebied

  Overzicht van de maatregelen die de ondertekenaars van de intentieverklaring Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied gaan nemen. De maatregelen worden in gezamenlijkheid genomen en dragen bij aan minder lichtuitstoot.

  naar rapport
 • woensdag 13 september 2017

  Quick Scan duisternis/licht Dark Sky Waddengebied

  Quickscan van licht en duisternis in het Waddengebied. De scan is uitgevoerd door Buro Clafis in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PDF, 100Mb).

  LET OP: het bestand is 100 Mb. Downloaden kan dus even duren…

  naar rapport
 • donderdag 13 juli 2017

  Kust & Zeegids: Duisternis en Wadweetjes

  Bijdrage van PRW aan de Kust & Zeegids. Het artikel gaat over duisternis en leuke wadweetjes.

  naar rapport
 • maandag 8 mei 2017

  Uitvoeringsprogramma Dark Sky

  Uitvoeringsprogramma van de Dark Sky ambitie voor Werelderfgoed Waddenzee. Het is een levend document. Krijgt aanvullingen (PDF, 4.4 Mb)

  naar rapport
 • maandag 14 november 2016

  Tjuster: Dark Sky

  Presentatie van wetenschapper Eelke Folmer en Hoogleraar Henk Folmer over de waarde van Duisternis in het Waddengebied. Dit naar aanleiding van de ondertekening Dark Sky Werelderfgoed Waddengebied (PDF, 15.8 Mb).

  naar rapport