Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Ontwikkelen pilots kansenkaart Randen van het Wad

Doel van PRW is het stimuleren van projecten die leiden tot meerwaarde voor de natuur, in synergie met economie (recreatie, visserij), veiligheid en landschapsbeleving. Met de kansenkaart Randen van het Wad geven we aan welke projecten wij langs de randen van de Waddenzee voor dit doel kansrijk achten.

We zoeken naar projecten die leiden tot verzachting van de overgang tussen land en water.
Denk bijvoorbeeld aan de verbetering van bestaande overgangzones tussen land en water (met name kwelders). Of aan het verbeteren van de vispasseerbaarheid van de kustzone en achterliggende watersystemen. De kansenkaart geeft zo richting aan de activiteiten van de partijen die betrokken zijn bij het Waddenbeleid en -beheer.

Op de kansenkaart staan projecten die nog verder ontwikkeld en vaak ook nader onderbouwd moeten worden. Per project wordt aangegeven welke natuurmeerwaarde kan worden verwacht en welke rol PRW hierin speelt.

Op dit moment wordt gewerkt aan een update van de kansenkaart uit 2014: welke kansrijke projecten worden al uitgevoerd? Welke nieuwe kansen komen erbij? De update is naar verwachting eind 2016 afgerond.

De rol van PRW in dit project is die van aanjager en verbinder.

Nieuws over dit project

vrijdag 29 juni 2018

Start pilot natuurvriendelijke oevers Waddenkust

Het Programma naar een Rijke Waddenzee en Agrarische Collectief Waadrâne hebben de aftrap gegeven voor de pilot brakke natuurvriendelijke oevers. Vijf boeren starten dit jaar met het aanleggen van zo’n  natuurvriendelijke oever langs de waterkant.

 

meer lezen
dinsdag 10 januari 2017

Kansenkaart Randen van het Wad

PRW heeft een nieuwe kansenkaart uitgebracht voor de Randen van het Wad. De kaart geeft een overzicht van projecten die het streefbeeld van een Rijke Waddenzee in 2030 dichterbij moet brengen. Deze nieuwe versie is een update van de eerste kansenkaart uit 2014.

meer lezen
woensdag 2 april 2014

Natuur verzacht de randen van de Waddenzee

Langs de randen van de Waddenzee zijn volop mogelijkheden om de natuurwaarden te versterken en de toeristische aantrekkingskracht te vergroten. Van de twaalf kansrijke projecten die PRW heeft geïnventariseerd, springen er drie bovenuit: het Amstelmeer, De Vismigratierivier (Afsluitdijk) en het Lauwersmeer.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • donderdag 17 maart 2016

  Kansenkaart natuurwaarden langs de Randen van de Waddenzee

  April 2014 (PDF, 2.3 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Poster Kansenkaart Randen van het Wad

  uitprinten in A3-formaat, mei 2014, pdf 2.1Mb

  naar rapport