Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Biobouwers en toppredatoren op de kaart

Het onderwaterleven van de Waddenzee is van levensbelang voor het functioneren van het hele Waddenecosysteem. Toch hebben we, in tegenstelling tot de kennis over vogels, nog een beperkt beeld van de onderwaternatuur.

Het project ‘Biobouwers en toppredatoren op de kaart’ heeft als doel de bezoeker van het Waddengebied meer informatie te geven over het leven onder water. Biobouwers zijn planten en dieren die hun leefomgeving positief beïnvloeden. Toppredatoren zijn roofdieren die boven aan de voedselketen staan.
Het project geeft antwoord op vragen als: waar liggen de kansen voor biobouwers en voor soorten iets hogerop in het voedselweb? Wat zijn de interacties tussen de verschillende soorten van leven onder water?

Het project staat nog in de kinderschoenen. Het heeft dwarsverbanden met het PRW-werk in het kader van de trilaterale swimway-benadering.

Nieuws over dit project

maandag 26 november 2018

Waddenmozaïek: grootschalig onderzoek naar stand onderwaternatuur

Het Waddenfonds kent een grote subsidie toe aan het project ‘Waddenmozaïek’ van Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en NIOZ. Het doel van het project is uitzoeken hoe het gesteld is met de onderwaternatuur in de Waddenzee en mogelijke herstelmaatregelen testen.

meer lezen
maandag 22 oktober 2018

Bosatlas van de Wadden is een mooie ontdekkingsreis

De Bosatlas van de Wadden is klaar! De Bosatlas behandelt een breed scala aan onderwerpen: Van IJstijd tot zandsuppletie, van plankton tot zeehond, van priel tot kwelder. PRW is erg blij dat er veel aandacht is voor de onderwaternatuur.

meer lezen
dinsdag 17 juli 2018

Onduidelijkheden over rol toppredatoren Waddenzee

Haaien, zee-arenden en zeehonden. Het zijn toppredatoren in het Waddengebied. Grote blikvangers, maar we weten we nog verrassend weinig van hun impact. Met name de indirecte (de trofische cascade-effecten) zijn niet of nauwelijks onderzocht. Dat moet veranderen.

meer lezen
maandag 23 april 2018

Discussiepaper voor een Veerkrachtig Voedselweb Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee  heeft op verzoek van het Ministerie van I&W een discussiepaper gemaakt over een veerkrachtig Voedselweb. Het RCW gebruikt de twee documenten om tot een advies te komen voor toekomstig beleid over de Waddenzee.

meer lezen
donderdag 7 december 2017

Meer urgentie nodig voor onderwaternatuur Waddenzee

Er moet meer urgentie worden gegeven aan de ontwikkeling van een veerkrachtige onderwaternatuur in de Waddenzee.  Het Programma naar een Rijke Waddenzee wil dit gezamenlijk oppakken met gebruikers, beheerders, beleidsmakers en wetenschappers.

meer lezen
dinsdag 11 juli 2017

Patroon ontdekt bij vorming mosselbanken

Wetenschappers denken in mosselpatronen de blauwdruk te hebben gevonden voor het herstel van biologisch landschap op de wadplaten in de Waddenzee. De ontdekking kan ondermeer  helpen om herstelprojecten succesvoller te maken.

meer lezen
woensdag 22 februari 2017

Natuurlijke hotspots Waddenzee in kaart gebracht

Welke plekken in de onderwater gelegen delen van de Waddenzee zijn het meest geschikt voor natuurontwikkeling? PRW liet een speciale kaart maken.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • dinsdag 17 juli 2018

  Onduidelijkheden rol toppredatoren Waddenzee

  Haaien, zee-arenden en zeehonden. Het zijn toppredatoren in het Waddengebied. Grote blikvangers, maar we weten we nog verrassend weinig van hun impact. Met name de indirecte (de trofische cascade-effecten) zijn niet of nauwelijks onderzocht. Dat moet veranderen. (PDF, 8.5 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 17 maart 2016

  Rapportage Biobouwersdag

  juli 2011 (pdf 1,6 Mb)

  naar rapport