Biobouwers en toppredatoren op de kaart

Het onderwaterleven van de Waddenzee is van levensbelang voor het functioneren van het hele Waddenecosysteem. Toch hebben we, in tegenstelling tot de kennis over vogels, nog een beperkt beeld van de onderwaternatuur.

Het project ‘Biobouwers en toppredatoren op de kaart’ heeft als doel de bezoeker van het Waddengebied meer informatie te geven over het leven onder water. Biobouwers zijn planten en dieren die hun leefomgeving positief beïnvloeden. Toppredatoren zijn roofdieren die boven aan de voedselketen staan.
Het project geeft antwoord op vragen als: waar liggen de kansen voor biobouwers en voor soorten iets hogerop in het voedselweb? Wat zijn de interacties tussen de verschillende soorten van leven onder water?

Het project staat nog in de kinderschoenen. Het heeft dwarsverbanden met het PRW-werk in het kader van de trilaterale swimway-benadering.