Beleidskader rapen Japanse oesters

Sinds 1983 is de Japanse oester bezig aan een opmars in de Waddenzee. Sinds 2010 zijn er voor het gebied achttien experimentele oesterraapvergunningen verleend. Zo kan in de praktijk worden onderzocht of een duurzame en verantwoorde exploitatie van de Japanse oester in de Waddenzee mogelijk is.

Provincie Fryslân heeft PRW gevraagd een advies te geven over de toekomst van het handmatig rapen van oesters in de Waddenzee door commerciële visserijbedrijven. In het advies moet duidelijk zijn welke raapstrategie zich het best verenigt met de natuur én zorgt voor voldoende rendement voor de vissers.

Het gebruik van de vergunningen is in 2015 geëvalueerd. Op dit moment adviseert PRW de provincie over de ontwikkeling van een nieuw beleidskader. Daarbij is aandacht voor de ecologische rol van de oesters in het waddenecosysteem en voor de mogelijke ecologische effecten van het handmatig rapen. De verwachting is dat er binnen bepaalde randvoorwaarden voor een beperkt aantal bedrijven ruimte overblijft om op commerciële basis te rapen. Belangrijk punt is de afweging die gemaakt moet worden om te bepalen welke partijen toegang krijgen tot deze tak van visserij. Daarnaast moeten de ecologische effecten in relatie tot de raapstrategie worden gewogen.

Vanaf 2017 moet het nieuwe beleidskader van kracht zijn.