Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Beleidskader rapen Japanse oesters

Sinds 1983 is de Japanse oester bezig aan een opmars in de Waddenzee. Sinds 2010 zijn er voor het gebied achttien experimentele oesterraapvergunningen verleend. Zo kan in de praktijk worden onderzocht of een duurzame en verantwoorde exploitatie van de Japanse oester in de Waddenzee mogelijk is.

Provincie Fryslân heeft PRW gevraagd een advies te geven over de toekomst van het handmatig rapen van oesters in de Waddenzee door commerciële visserijbedrijven. In het advies moet duidelijk zijn welke raapstrategie zich het best verenigt met de natuur én zorgt voor voldoende rendement voor de vissers.

Het gebruik van de vergunningen is in 2015 geëvalueerd. Op dit moment adviseert PRW de provincie over de ontwikkeling van een nieuw beleidskader. Daarbij is aandacht voor de ecologische rol van de oesters in het waddenecosysteem en voor de mogelijke ecologische effecten van het handmatig rapen. De verwachting is dat er binnen bepaalde randvoorwaarden voor een beperkt aantal bedrijven ruimte overblijft om op commerciële basis te rapen. Belangrijk punt is de afweging die gemaakt moet worden om te bepalen welke partijen toegang krijgen tot deze tak van visserij. Daarnaast moeten de ecologische effecten in relatie tot de raapstrategie worden gewogen.

Vanaf 2017 moet het nieuwe beleidskader van kracht zijn.

Nieuws over dit project

woensdag 6 maart 2019

Selectie oesterbedrijven Waddenzee naar eindfase

De duurzame inbedding van het handmatig rapen van oesters in de Waddenzee vordert. In 2018 hebben de belanghebbende partijen (overheid, natuur en visserij) onder begeleiding van het Programma naar een Rijke Waddenzee afspraken gemaakt over de meerjarige inbedding. Eind 2018 konden ondernemers hun belangstelling voor deze activiteit middels een bedrijfsplan kenbaar maken. Een onafhankelijke commissie heeft deze plannen beoordeeld en gerangschikt op basis van diverse criteria. Voorzitter Oosterveld heeft het vertrouwelijke advies op 6 maart 2019 aan Gedeputeerde Kramer van de provincie Fryslân aangeboden.

 

meer lezen
maandag 22 oktober 2018

Oesterrapen Waddenzee op nieuwe leest

Het nieuwe afsprakenkader voor het handmatig oesterrapen is vrijwel afgerond. De belanghebbende partijen (visserij, natuurorganisaties en overheden) hebben vooruitlopend op de definitieve beslissing alvast de selectieprocedure voor het handmatig oesterrapen opengesteld. Inschrijven kan vanaf nu.

meer lezen
vrijdag 27 oktober 2017

Exotische Japanse oester vriend en vijand van Waddenzeebewoners

Exoten kunnen nieuwe ziekten meebrengen, maar de inheemse soorten ook beschermen tegen zowel nieuwe als oude ziekten. Hoe dat mechanisme precies werkt, is nu voor het eerst in kaart gebracht door Anouk Goedknegt, VU-promovendus aan het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee.

meer lezen
dinsdag 23 augustus 2016

Rapen van oesters op schelpdierbanken minst verstorend voor vogels bij hoog aandeel oesters

Schelpdierbanken in de Waddenzee zijn enorm belangrijk voor vogels. De dichtheid op de banken is bijna tien keer hoger als op een ‘kaal’ stuk wad. De verhouding waarin oesters en mosselen in deze banken voorkomen heeft voor de meeste vogelsoorten geen aantoonbare invloed op de dichtheden. Een aantal soorten neemt echter wel af als het aandeel Japanse oesters toeneemt, waaronder de bedreigde Scholekster.

meer lezen
maandag 18 januari 2016

Geen Japanse Oesterboorders in de Waddenzee

In de Waddenzee zijn géén Japanse Oesterboorders gesignaleerd. Om dit zo te houden heeft de PO Mosselcultuur besloten voorlopig geen mosseltransporten van de Oosterschelde naar de Waddenzee toe te staan.

meer lezen
woensdag 23 september 2015

Raapstrategie Japanse oesters; een dag mee met de UQ4

PRW is een dag met de UQ4 van Jaap Vegter mee op pad geweest om het oesterrapen in de praktijk te ondervinden. Uiteindelijk doel is om een raapstrategie te ontwikkelen die aansluit bij de natuurwaarden van de Waddenzee en die voldoende rendement oplevert voor vissers.

meer lezen
dinsdag 12 juni 2012

Japanse oester in de Nederlandse Waddenzee: een nuttige exoot?

De Japanse oester is een schelpdier dat van buiten Nederland is gekomen en de Waddenzee snel heeft gekoloniseerd. Gevaarlijk of nuttig? Op 4 juni heeft het Programma naar een Rijke Waddenzee een workshop gehouden over de rol van deze exoot in de Waddenzee. Een kleine 30 personen uit de wereld van waddenbeleid, -beheer, -medegebruik en –wetenschap waren aanwezig.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • zondag 21 augustus 2016

  Oesterbanken en Scholekster

  Hoe meer oesters er zijn op een schelpdierbank, des te minder aantrekkelijk wordt die voor de bedreigde Scholekster. Onderzoek Sovon en NIOZ in opdracht van PRW (PDF, 4.2 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Rol van de Japanse Oester in de Waddenzee

  Indrukken uit het veld. augustus 2011 (pdf, 1.6 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Ontwikkeling Japanse oesterbanken

  Op droogvallende platen in de Waddenzee. maart 2011,  (pdf 1 Mb)

  naar rapport