Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Actieplan Vaarrecreatie

De Waddenzee is een uniek natuurgebied. Voor Nederlandse begrippen, maar ook wereldwijd. Niet voor niets heeft de Waddenzee vanwege de bijzondere natuur de Werelderfgoedstatus. Het Waddengebied is een gebied om te koesteren én van te genieten. Toeristen weten de eilanden goed te vinden en zijn er meer dan welkom. Met een boot droogvallen op het Wad? Het is een prachtige belevenis.

Steeds meer vaarrecreanten ontdekken de Waddenzee. Niet iedereen is zich er echter van bewust dat recreatie ook een verstorende werking kan hebben op de natuur. Van vliegeren, bijvoorbeeld, kunnen vogels erg schrikken. Te dicht in de buurt van zeehonden komen, is een ander voorbeeld van menselijk gedrag dat verstorend werkt. Vogels hebben vaak een reis van duizenden kilometers achter de rug en hebben hun rust nodig. En jonge zeehonden missen regelmatig een voedingsbeurt omdat hun moeder het water in vlucht voor mensen. Op de lange termijn heeft dit grote gevolgen voor de gezondheid van deze dieren.

PRW geeft daarom uitvoering aan het actieplan Vaarrecreatie (‘Ik pas op het Wad’). Het is de bedoeling om vaarrecreanten bewuster te maken van natuurverstorend gedrag. Hoe minder de natuur wordt verstoord, hoe meer ruimte er bovendien is voor vaarrecreatie op het wad. Daarmee is dit actieplan een mooi voorbeeld van de slogan van PRW: een rijke Waddenzee voor mens en natuur.

Nieuws over dit project

maandag 4 februari 2019

Stop van succesvol Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee

Beheerders en vaarrecreanten nemen vanaf nu zelf verantwoordelijkheid voor verantwoord recreëren en het beschermen van de kernwaarden van de Waddenzee zoals de vogelrijkdom, rust en ruimte. Het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is namelijk, conform afspraken, afgerond.

meer lezen
maandag 31 december 2018

Succesvolle campagne voor Erecode Waddenzee

De Facebook campagne over de Erecode Waddenzee heeft meer dan 8.000 downloads opgeleverd. De filmpjes die hoorden bij de campagne “Ik pas op het Wad” zijn een kleine 600.000 keer bekeken en bereikten 82.678 mensen.

meer lezen
donderdag 26 juli 2018

Monitoring zeehonden Waddenzee

Afgelopen jaar zijn er in het kader van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee op twee locaties in de Waddenzee aanvullende verstoringswaarnemingen gedaan bij zeehonden en vogels.

meer lezen
vrijdag 11 mei 2018

Campagne Erecode Waddenzee gestart!

Een speciale social mediacampagne attendeert watersporters in het Waddengebied deze zomer op de Erecode voor de Waddenzee. Ondermeer via filmpjes krijgen bezoekers van het Werelderfgoedgebied tekst en uitleg over wat nu wel en niet kan op het Wad.

meer lezen
dinsdag 1 mei 2018

Nieuwsbrief Actieplan Vaarrecreatie groeit snel

De nieuwsbrief van het Actieplan Vaarrecreatie is online. Hier wordt onder meer melding gemaakt van de start van een social-media campagne en de monitoringsafspraken met de Wadwachters van Richel. In een jaar tijd is het aantal abonnees verdrievoudigd!

meer lezen
vrijdag 30 maart 2018

Algoritme ontwikkeld voor radardata vaarrecreatie Waddenzee

Een kleine doorbraak in het onderzoek naar vaarrecreatie op de Waddenzee. De onderzoekers van het Monitoringsconsortium (MOCO) zijn er in geslaagd om de miljoenen data aan informatie van de radar te beheersen via de ontwikkeling van een algoritme.

meer lezen
vrijdag 26 januari 2018

Extra financiering Monitoringonderzoek Waddenzee 2018

MOCO, het monitoringconsortium dat het meerjarig onderzoek naar vaarrecreatie en natuur in de Waddenzee uitvoert, kan in 2018 voortvarend aan de slag. De onderzoekers krijgen namelijk een extra subsidie van bijna een ton.

meer lezen
woensdag 15 november 2017

"Kraak de radarcode voor Vaarrecreatie"

De onderzoekers van de vaarrecreatie in de Waddenzee presenteerden eind oktober hun resultaten over de zomer van 2016 en 2017. En er werd vooruitgeblikt op het seizoen 2018.

meer lezen
maandag 25 september 2017

Lespakket Razende bol kan uitbreiden door extra financiering

De natuurlessen over de Razende Bol, een zandplaat tussen Texel en Den Helder, kunnen worden opgeschroefd naar 43 scholen in Noord-Holland. Na een lange zoektocht is de financiering voor dit waardevolle project rondgekomen.

meer lezen
maandag 18 september 2017

Kamp beantwoordt vragen over gebiedssluiting zeehonden

Minister Kamp van Economische Zaken heeft antwoord gegeven op Kamervragen van de leden Aukje de Vries en Helma Lodders (VVD) over het voorstel omtrent gedeeltelijke gebiedssluitingen in de Waddenzee.

meer lezen
maandag 21 augustus 2017

Wadvogeltelling: verstoring valt mee

Tijdens een extra wadvogeltelling op zaterdag 12 augustus is gebleken dat het met verstoring van vogels door menselijk toedoen meevalt. Toch bestaat de indruk dat dit gedeeltelijk komt doordat vogels bepaalde gebieden vermijden.

meer lezen
donderdag 27 juli 2017

Vaarroute Waardgronden Terschelling is open

De zomervaarroute de “Waardgronden Terschelling” (tussen de eilanden Ameland en Terschelling) is geopend. De route is speciaal bedoeld voor de recreatievaart op de Waddenzee en gaat ten zuiden langs de Blauwe Balg, dwars door gesloten gebied. De maatregel vindt plaats in het kader van ‘Ik pas op het Wad’.

meer lezen
vrijdag 21 juli 2017

Vaarrecreanten houden zich goed aan de regels op het Wad

Vaarrecreanten in de Waddenzee houden zich over het algemeen goed aan de regels in dit bijzondere natuurgebied. Zo houden schippers zich tamelijk goed aan de maximum−snelheid. En de gesloten gebieden worden over het algemeen goed gerespecteerd.

meer lezen
dinsdag 4 juli 2017

Erecode in jachthavens Waddenzee

Waar zijn nu de vogels, welke gebieden zijn gesloten in de Waddenzee en op welke plaatsen kom je zeehonden tegen? Bij de jachthavens aan de Waddenzee ligt dit jaar voor het eerst een overzichtskaart met antwoord op dit soort vragen. Daarnaast geeft de uitvouwbare Z-kaart volop informatie over de Erecode.

meer lezen
dinsdag 9 mei 2017

Meer rust voor vogels en zeehonden op ‘t Wad

Nu de broedtijd voor vogels en het geboorteseizoen voor zeehonden op het Wad langzaam aan begint, wordt de toegankelijkheid van bepaalde gebieden in de Waddenzee tijdelijk beperkt. Zo kunnen zeehonden en vogels ongestoord hun jongen grootbrengen. Daarna worden de gebieden weer vrijgegeven.

meer lezen
maandag 6 maart 2017

Werelderfgoedstatus beter zichtbaar in Waddenhavens

De bestuursleden van de Jachthavens op de Waddeneilanden kwamen afgelopen weekeinde bijeen op Schiermonnikoog. Daarbij krijgen ze een aantal pr-middelen om de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee ook beter zichtbaar te maken.

meer lezen
donderdag 2 februari 2017

Beekman nieuwe programmamanager Vaarrecreatie Waddenzee

Jan Beekman is de nieuwe programmamanager voor het Actieplan Vaarrecreatie. Hij volgt daarmee Kim Uittenbosch op.

meer lezen
woensdag 23 november 2016

Kan vaarrecreatie meer ruimte krijgen op de Waddenzee?

Kan er op meer plekken in de Waddenzee worden gevaren dan nu het geval is? Of wordt de natuur dan te veel verstoord? Daarover spraken verschillende partijen onlangs in Leeuwarden.

 

meer lezen
woensdag 27 juli 2016

Nieuwe vaarroute Blauwe Balg geopend

De nieuwe vaarroute de Waardgronden tussen de eilanden Ameland en Terschelling is geopend. De route is speciaal voor de recreatievaart en gaat ten zuiden langs de Blauwe Balg. De maatregel vindt plaats in het kader van ‘Ik pas op het Wad’.

meer lezen
vrijdag 15 juli 2016

Waddennatuur op de (ansicht)kaart

Met de start van de zomervakantie gaan de programma’s ‘Naar een Rijke Waddenzee’ en ‘Ik pas op het Wad’, setjes ansichtkaarten verspreiden onder vaarrecreanten. Daarmee roepen ze schippers op om bij het varen en droogvallen de ‘Erecode voor Wadliefhebbers’ te respecteren.

meer lezen
dinsdag 12 juli 2016

Opletten bij nieuw mosselbankje Richel

Er is een nieuw mosselbankje ontstaan van ongeveer 1 hectare groot aan de zuidzijde van Richel, een wadplaat in de Waddenzee. De Waddenunit vraagt Wadvaarders om hier niet droog tevallen. Maar breng gerust een bezoekje aan de zijkant er van.

meer lezen
donderdag 19 mei 2016

Big data-onderzoek voor versterking Waddennatuur

Drie jaar lang gaan overheden, natuurorganisaties en watersportorganisaties, samenwerkend binnen het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee, onderzoek doen naar de interactie tussen natuur en vaarrecreatie in de Waddenzee. Dankzij een grootschalig en integraal onderzoek wordt een enorme hoeveelheid data toegankelijk. Doel van het onderzoek is de kwaliteit van de Wadden als natuur- en recreatiegebied te versterken.

meer lezen
vrijdag 18 maart 2016

Themabijeenkomst Monitoring Actieplan Vaarrecreatie

Bijna 30 belanghebbenden  van het Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee (AVW) kwamen onlangs  in Harlingen bij elkaar voor een themabijeenkomst  over Monitoring. Tijdens de bijeenkomst werd verteld over de opzet van het monitoringsprogramma, de eerste resultaten van de pilot en de samenwerking binnen het programma.

meer lezen
woensdag 22 juli 2015

Nieuwe zomervaarroute Waardgronden geopend

De nieuwe vaarroute de Waardgronden is vanaf vandaag geopend. De Waddenunit heeft inmiddels de boeien in het water gelegd. Deze extra vaarroute ligt tussen de eilanden Ameland en Terschelling en looVogels en zeehonden worden minder verstoord door de nieuwe vaarroutept ten zuiden langs de Blauwe Balg. De maatregel vindt plaats in het kader van ‘Ik pas op het Wad’.

meer lezen
dinsdag 30 juni 2015

Nieuwe zomervaarroute tussen Ameland en Terschelling

De route Waardgronden is vanaf halverwege de maand juli een extra vaarroute tussen de eilanden Ameland en Terschelling. Door deze kortere route te kiezen, krijgen de zeehonden en vogels in de Blauwe Balg meer rust. De maatregel vind plaats in het kader van ‘Ik pas op het Wad’.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • maandag 26 november 2018

  Artikel Noord-Hollands Dagblad

  In het Noord-Hollands Dagblad verscheen een artikel van Ed Dekker over het MOCO onderzoek over vaarrecreatie op de Waddenzee in 2017 (PDF 0,8 Mb).

  naar rapport
 • donderdag 1 november 2018

  Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 Samenvatting Confrontatie

  Samenvatting van de drie deelrapporten over vaarrecreatie op de Waddenzee. Wat levert de confrontatie op? De hoeveelheid vaarrecreanten op het Wad neemt af, maar de verblijfsduur neemt toe. Daardoor is het lastig om een oordeel te geven over de drukte. De aantallen vogels en zeehonden groeien nog steeds licht. Verstoringen van natuurwaarden door AIS-gebruikers zijn relatief zeldzaam (PDF, 4.7Mb).

  naar rapport
 • donderdag 1 november 2018

  Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 Natuur en Watersport

  Monitoring Vaarrecreatie Interactie natuur en watersport 2017. Wat zijn de belangrijkste plekken voor natuur in de Waddenzee? En hoe gedragen recreanten zich hier?

  naar rapport
 • donderdag 1 november 2018

  Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 Zeehonden en Vogels

  Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 Zeehonden en Vogels. Onderzoek naar de mogelijk verstoring van zeehonden en vogels op het Wad.

  naar rapport
 • donderdag 1 november 2018

  Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 AIS en Radar

  Monitoring Vaarrecreatie Waddenzee 2017 AIS en Radar: Door een analyse van de vele miljoenen AIS-data krijg een goed ruimtelijk beeld van de vaarbewegingen op het Wad. Het meeste scheepvaartverkeer bevindt zich binnen de vaargeulen. Ook het snelvaren lijkt relatief gezien binnen de perken te blijven. Bepaalde gesloten-gebieden worden echter redelijk vaak betreden.

  naar rapport
 • zondag 27 mei 2018

  Noordpolderzijl weer goed bereikbaar

  Verslag van de Werkzaamheden Aanloopgeul Noordpolderzijl. De geul is uitgebaggerd en daardoor weer goed bereikbaar voor wadvaarders.

  Bron: HDidee Advies & Coaching.

  (PDF, 1.3 Mb)

   

  naar rapport
 • woensdag 19 juli 2017

  Samenvatting Vaarrecreatie Waddenzee

  De samenvatting van alle monitoringsresultaten van een groot onderzoek dat in opdracht van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is uitgevoerd door MOCO (PDF, 6.4 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 19 juli 2017

  Confrontatie natuur en vaarrecreatie

  Onderzoek in opdracht van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee en uitgevoerd door MOCO (PDF, 7.1 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 19 juli 2017

  Monitoring verstoring zeehonden vogels

  Onderzoek in opdracht van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee en uitgevoerd door MOCO (PDF, 9.2 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 19 juli 2017

  Vaarrecreatie: gedrag en beleving

  Onderzoek in opdracht van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee en uitgevoerd door MOCO (PDF, 5.1 Mb).

  naar rapport
 • dinsdag 4 juli 2017

  Speciale kaart Erecode Waddenzee

  Voor de vaarrecreanten in het Waddengebied is er deze zomer een speciale kaart die enkele natuurwaarden in het Waddengebied aangeeft. Bovendien zie je in een oogopslag gesloten gebieden en uiteraard het waarom achter de Erecode PDF 2.0 MB

  naar rapport
 • woensdag 23 november 2016

  Bijeenkomst Vaarrecreatie

  Het verslag van de bijeenkomst over vaarrecreatie op de Waddenzee. Thema: dynamische zoneren.

  naar rapport
 • maandag 8 augustus 2016

  Vaarroute Waardgronden 2016

  Vaarroute over de Waardgronden bij Blauwe Balg voor de zomer van 2016 als onderdeel van ‘Ik pas op het Wad’

  naar rapport
 • vrijdag 15 juli 2016

  Ansichtkaarten Vaarrecreatie

  Voor ‘Ik pas op het Wad’ zijn er een reeks ansichtkaarten gedrukt. Om aandacht te vragen voor de Erecode en het behoud van de Waddennatuur (PDF, 0.4 Mb).

  naar rapport
 • donderdag 2 januari 2014

  Actieplan Vaarrecreatie 2014-2018

  Actieplan Vaarrecreatie 2014-2018 (PDF, 2.4 Mb)

  naar rapport
 • donderdag 2 februari 2012

  Convenant Vaarrecreatie 2007-2012

  Convenant Vaarrecreatie  Waddenzee 2007-2012 (PDF, 3.4 Mb)

  naar rapport
 • woensdag 2 februari 2011

  nulmeting Vaarrecreatie Waddenzee

  nulmeting Vaarrecreatie Waddenzee 2010 (PDF, 1.2 Mb)

  naar rapport