Actieplan Vaarrecreatie

De Waddenzee is een uniek natuurgebied. Voor Nederlandse begrippen, maar ook wereldwijd. Niet voor niets heeft de Waddenzee vanwege de bijzondere natuur de Werelderfgoedstatus. Het Waddengebied is een gebied om te koesteren én van te genieten. Toeristen weten de eilanden goed te vinden en zijn er meer dan welkom. Met een boot droogvallen op het Wad? Het is een prachtige belevenis.

Steeds meer vaarrecreanten ontdekken de Waddenzee. Niet iedereen is zich er echter van bewust dat recreatie ook een verstorende werking kan hebben op de natuur. Van vliegeren, bijvoorbeeld, kunnen vogels erg schrikken. Te dicht in de buurt van zeehonden komen, is een ander voorbeeld van menselijk gedrag dat verstorend werkt. Vogels hebben vaak een reis van duizenden kilometers achter de rug en hebben hun rust nodig. En jonge zeehonden missen regelmatig een voedingsbeurt omdat hun moeder het water in vlucht voor mensen. Op de lange termijn heeft dit grote gevolgen voor de gezondheid van deze dieren.

PRW geeft daarom uitvoering aan het actieplan Vaarrecreatie (‘Ik pas op het Wad’). Het is de bedoeling om vaarrecreanten bewuster te maken van natuurverstorend gedrag. Hoe minder de natuur wordt verstoord, hoe meer ruimte er bovendien is voor vaarrecreatie op het wad. Daarmee is dit actieplan een mooi voorbeeld van de slogan van PRW: een rijke Waddenzee voor mens en natuur.