Programma naar een rijke Waddenzee

Project

Actieplan Broedvogels Nederlandse Waddenzee

Het gaat slecht met de broedvogels in het Waddengebied. Dat blijkt uit een trilateraal monitoringsrapport en de resultaten van de flywaymonitoring tot nu toe.

De oorzaken voor dit probleem moeten gezocht worden in het Waddengebied zelf. Broedvogels hebben onder meer last van de hogere waterstand, de mindere kwaliteit van broedgebieden en de toename van het aantal roofdieren. Maar ook verstoring door recreatie is voor de vogels een probleem.

Om de situatie voor de vogels duurzaam te verbeteren, is een trilateraal actieplan voor broedvogels opgesteld (2016). Daarnaast heeft PRW een analyse gedaan van verbeterkansen voor broedende en rustende vogels in het Nederlandse Waddengebied, op basis van voedselbeschikbaarheid.

Aan de hand van beide rapporten organiseert PRW werkateliers met beheerders en beleidsmakers. In deze werkateliers worden concrete locaties en projecten voor broedvogels in het Nederlandse Waddengebied benoemd. Tegelijkertijd maken deskundigen een analyse van de omvang en kwaliteit van gezonde broedvogelpopulaties. Beide onderdelen monden uit in het actieplan Broedvogels Nederlandse Waddenzee, dat eind 2016 gereed zal zijn.

Vanaf 2017 zal het plan worden uitgevoerd.

Nieuws over dit project

donderdag 28 februari 2019

Voorverkenning hoogwatervluchtplaatsen Waddengebied klaar

Het gaat nog steeds niet goed met verschillende vogelpopulaties die afhankelijk zijn van de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft opdracht gegeven voor een analyse naar kansen en knelpunten bij hoogwatervluchtplaatsen.

meer lezen
maandag 14 mei 2018

Actieplan Broedvogels Waddenzee kan in werking!

Het gaat slecht met de broedvogels van de Waddenzee. Het Actieplan voor Broedvogels moet de negatieve trend ombuigen. PRW heeft samen met alle beheerders in het Waddengebied knelpunten in beeld gebracht en maatregelen integraal afgestemd.

meer lezen
maandag 30 april 2018

Fladder over Texel tijdens Wadden Vogelfestival

Fladder over Texel tijdens het Wadden Vogelfestival. Aftrap Landelijke Vogelweek met Wadden Vogelfestival op zaterdag 12 en zondag 13 mei.

meer lezen
woensdag 1 juni 2016

Verrassend veel vogelnesten op het Rif

Afgelopen vrijdag, 27 mei, heeft de bemanning van de Krukel (Eén van de vier boten van de Waddenunit) een vogelnesten-inventarisatie uitgevoerd op het Rif. Dat is een zandplaat in de Waddenzee tussen Schiermonnikoog en Ameland. De inventarisatie vond plaats in samenwerking met de vrijwillige vogelwachters van Engelsmanplaat en een boswachter van Staatsbosbeheer Ameland.

meer lezen
dinsdag 10 mei 2016

Waddenzee maakt zich op voor geboorteseizoen

Nu de broedtijd voor vogels en het geboorteseizoen voor zeehonden op het Wad langzaam aan begint, wordt de toegankelijkheid van bepaalde gebieden in de Waddenzee beperkt. Zo kunnen zeehonden en vogels ongestoord hun jongen grootbrengen. Daarna worden de gebieden weer vrijgegeven.

meer lezen
dinsdag 27 oktober 2015

Dijksma: Neerwaartse trend in aantallen vogels Waddenzee moet worden gekeerd

Staatssecretaris Dijksma houdt vast aan de ingezette koers om de situatie voor trekvogels in de Waddenzee te verbeteren. Dat zegt de bewindsvrouw naar aanleiding van Kamervragen.

meer lezen
woensdag 8 april 2015

Vogelwachtseizoen van start in Werelderfgoed Wadden

Het broedseizoen staat voor de deur in het Waddengebied. Duizenden vogels, zoals sterns, lepelaars, eidereenden en plevieren zoeken komende tijd een broedplekje. De Waddeneilanden en de omliggende platen zijn bij hoogwater belangrijke vluchtplaatsen. Ontelbare vogels wachten op de ‘volgende gang’ van hun voedsel. Rust en ruimte in de maanden april – juli zijn daarom van levensbelang.

meer lezen
woensdag 12 augustus 2015

Koekoekgedrag op het Wad

Wie dagelijks op de Waddenzee vaart, ziet soms opmerkelijke dingen. Zo ontdekte de Waddenunit dat niet alleen de koekoek haar eieren legt in andermans nesten. Op Richel maken meeuwen en visdieven er een sport van.

meer lezen
maandag 10 augustus 2015

Achtergrond: PRW-strategie voor behoud vogels Waddenzee

Vorige week dinsdag publiceerde het Friesch Dagblad een verhaal over de dalende vogelstand in de Waddenzee. Vooral met broedvogels gaat het slecht. En met Nederlandse broedvogels gaat het dan nog weer slechter als in het Duitse- en Deense Waddengebied. In het nieuwe Programmaplan 2015-2018 gaat PRW aan de slag voor zowel trek- als broedvogels.

meer lezen

rapporten bij dit project

 • vrijdag 11 mei 2018

  Actieplan Broedvogels Waddenzee

  Het gaat slecht met de broedvogels van de Waddenzee. Het Actieplan voor Broedvogels moet de negatieve trend ombuigen. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft samen met alle beheerders in het Waddengebied knelpunten in beeld gebracht en maatregelen integraal afgestemd

  naar rapport
 • woensdag 16 maart 2016

  Nieuwe kansen voor bedreigde wadvogels

  maart 2014, (pdf, 5.0 Mb)

  naar rapport