Programma naar een rijke Waddenzee

De projecten

 • 50

  Zoutadaptatie

  De zeespiegel stijgt en het klimaat verandert. Dit heeft ook effecten achter de Waddendijk. Het zilte water rukt op. Hoe gaan we hier mee om? Op deze pagina een korte uitleg over het project zoutadaptatie. Hieronder vind je een introductie op de problemen en de kansen voor de Wadden. Inclusief een aantal verhelderende filmpjes.

  meer lezen over dit project
 • 8

  Ontwikkelen pilots kansenkaart Randen van het Wad

  Doel van PRW is het stimuleren van projecten die leiden tot meerwaarde voor de natuur, in synergie met economie, veiligheid en landschapsbeleving. Met de kansenkaart Randen van het Wad geven we aan welke projecten wij langs de randen van de Waddenzee voor dit doel kansrijk achten.

  meer lezen over dit project
 • 17

  Hiaten vismonitoring in beeld

  In dit project maken we een inventarisatie van de vismigratieknelpunten en de reeds uitgevoerde en geplande maatregelen op zoet-zoutovergangen langs de Waddenkust.

  meer lezen over dit project
 • 12

  Zilte vitaliteit Waddenkust

  PRW zoekt in dit project naar kansen voor integrale projecten langs de kuststrook van de Waddenzee. Een van de onderdelen van het project is de monitoring van zoet-zoutovergangen.

  meer lezen over dit project
 • 36

  Verkenning rijke onderwaterbestortingen in de Waddenzee

  Het doel van deze verkenning is overzicht te krijgen van de locaties, de soorten bestorting en de abiotische factoren. Zo kunnen we een kenschets maken van de ecologische waarden van de verschillende bestortingen.

  meer lezen over dit project
 • 34

  Opzetten kennisagenda Zand en Slib

  In opdracht van en samen met Rijkswaterstaat start PRW met de ontwikkeling van een integrale kennisagenda Zand en Slib. In deze kennisagenda wordt de kennis en expertise over de zand- en slibhuishouding in de Waddenzee gebundeld.

  meer lezen over dit project
 • 19

  Verkenning en uitwerking kwelder Terschelling

  De strakke lijnen van kunstenaar Piet Mondriaan zijn wereldwijd een begrip. Wat gebeurt er als je met die beroemde lijnen een kwelder maakt in een hoogdynamisch landschap als de Waddenzee?

  meer lezen over dit project
 • 16

  Verkenning kansen kop van Noord-Holland

  Dit project is een verkenning naar kansen in de kop van Noord-Holland voor combinaties van landbouw, natuur, visserij en recreatie.

  meer lezen over dit project
 • 15

  Follow-up Holwerd aan Zee

  Het project ‘Holwerd aan Zee’ is een initiatief van de bewoners van het dorp, met breed draagvlak in de streek. Het plan is de oorspronkelijke relatie van Holwerd met de zee te herstellen.

  meer lezen over dit project