Programma naar een rijke Waddenzee

De projecten

 • 6

  Pilots Waddenvisserij van Werelderfgoedklasse

  De Waddenzee is een Werelderfgoed en daarom zet PRW in op de ontwikkeling van visserij van Werelderfgoedklasse. Het is de bedoeling dit project vooral vanuit de visserij zelf te laten ontstaan.

  meer lezen over dit project
 • 5

  Businesscase demonstratievisserij

  PRW werkt aan een advies over de demonstratievisserij op de Waddenzee. Dit advies heeft onder meer betrekking op het mogelijk aanpassen van verplichtingen waaraan bedrijven moeten voldoen.

  meer lezen over dit project
 • 4

  Uitvoering meerjarenafspraak handkokkelvisserij

  PRW begeleid de naleving en de uitvoering van de afspraken die zijn gemaakt in het Meerjarenafspraken Handkokkelvisserij.

  meer lezen over dit project
 • 3

  Beleidskader rapen Japanse oesters

  PRW bekijkt de mogelijkheden van een meerjarig beleidsplan omtrent het rapen van de Japanse oester.

  meer lezen over dit project
 • 2

  Uitvoering Mosselconvenant

  Dit project betreft de ontwikkeling van mosselzaadbanken op de Waddenbodem. De mosselzaadbanken moeten zich ongestoord kunnen ontwikkelen, terwijl de mosselsector kan blijven produceren.

  meer lezen over dit project
 • 1

  Transitie garnalenvisserij

  In 2014 hebben de visserijsector, natuurorganisaties en de betrokken overheden afspraken gemaakt over verduurzaming van de garnalenvisserij in de Waddenzee.

  meer lezen over dit project