Programma naar een rijke Waddenzee

De projecten

 • 33

  Waddenhuisberaad

  Samen met de Waddenacademie is een nieuw Waddenberaad georganiseerd over de effecten van menselijk handelen op het Waddengebied. Om de ecologische impact helder te krijgen, wordt gebruikgemaakt van het ‘cascademodel’.

  meer lezen over dit project
 • 32

  Investeringskader en Waddenfonds

  De provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen stellen via het Waddenfonds middelen beschikbaar voor investeringen gericht op verbetering van de natuur en de economie in het Waddengebied. Hiervoor wordt het Investeringskader Waddengebied 2017-2026 opgesteld.

  meer lezen over dit project
 • 31

  Kennisagenda

  De kennisagenda bevat een overzicht van thema’s waar kennis ontbreekt en van onderzoeksvragen met betrekking tot het Waddengebied.

  meer lezen over dit project
 • 30

  Samenwerkingsagenda Beheer Waddenzee

  De samenwerkingsagenda omvat het beheer van de Waddenzee in brede zin. Alle beheerders hebben input voor het plan geleverd. Het beheerplan is noodzakelijk om het doel te behalen in 2018 als één beheerder te werken.

  meer lezen over dit project
 • 28

  Trilateraal verbonden

  meer lezen over dit project