Programma naar een rijke Waddenzee

De projecten

 • 44

  Pilots zichtbare resultaten completeren voedselweb

  In pilots gericht op zichtbare resultaten met betrekking tot het completeren van het voedselweb wil PRW de unieke onderwaternatuur in de Waddenzee beter zichtbaar maken.

  meer lezen over dit project
 • 43

  Swimway Wadden Sea

  In het actuele voedselweb van de Waddenzee ontbreken vissoorten en de kraamkamerfunctie staat onder druk. PRW werkt aan het realiseren van een evenwichtig voedselweb met gezonde populaties standvissen, trekvissen en toppredatoren.

  meer lezen over dit project
 • 42

  Biobouwers en toppredatoren op de kaart

  Het onderwaterleven van de Waddenzee is van levensbelang voor het functioneren van het hele Waddenecosysteem. Dit project heeft als doel de bezoeker van het Waddengebied meer informatie te geven over het leven onder water.

  meer lezen over dit project
 • 41

  Structuur van de wadbodem

  PRW kijkt of, en zo ja waar het aanbrengen van kunstmatige structuren in de wadbodem het voedselweb en de visstand kan helpen.

  meer lezen over dit project
 • 17

  Hiaten vismonitoring in beeld

  In dit project maken we een inventarisatie van de vismigratieknelpunten en de reeds uitgevoerde en geplande maatregelen op zoet-zoutovergangen langs de Waddenkust.

  meer lezen over dit project
 • 9

  Verkenning pierenwinning Waddenzee

  PRW wil verkennen of, en zo ja hoe de pierenwinning kan loskomen van de wadbodem. Doel is te komen tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de wadbodem, met blijvend perspectief voor de betrokken bedrijven.

  meer lezen over dit project
 • 7

  Toekomstvisie herstelstrategie zeegras

  Zeegras is als biobouwer van groot belang voor het herstel van het voedselweb in de Waddenzee. De toekomstvisie en het uitvoeringsprogramma Zeegras 2016-2020 biedt partijen de handvatten om samen te werken aan het herstel van zeegrasvelden.

  meer lezen over dit project
 • 10

  Verkenning platte oester

  In een aantal stappen verkennen we of terugkeer van de platte oester in de Waddenzee mogelijk is. En zo ja, op welke manier die terugkeer te realiseren is.

  meer lezen over dit project