Programma naar een rijke Waddenzee

De projecten

 • 48

  Garnalenfabriekje Paesens-Moddergat

  Het Garnalenfabriekje bij Paesens-Moddergat, het Fryske Gea en museum It Fiskershúske zijn een samenwerking gestart. De bedoeling is vanuit het fabriekje excursies te laten starten en activiteiten te organiseren.

  meer lezen over dit project
 • 47

  Dark Sky Waddengebied

  In dit project voeren PRW en  Stichting Feel the Night een verkenning uit voor een Dark Sky Park Waddengebied, dat duisternis als kwaliteit van het Werelderfgoed Waddenzee vergroot.

  meer lezen over dit project
 • 21

  Gedragscode energiebedrijven Waddenzee

  PRW werkt aan een verkenning naar de mogelijkheden voor een gedragscode voor bedrijven die actief zijn in de Waddenzee. Het gaat om vrijwillige afspraken over bedrijfsvoering, die leiden tot verbetering van de kwaliteit van het Werelderfgoed.

  meer lezen over dit project
 • 27

  Actieplan Vaarrecreatie

  Het actieplan Vaarrecreatie is bedoeld om vaarrecreanten bewuster te maken van natuurverstorend gedrag. Door begrip te kweken voor de unieke natuur via de Erecode, is het de bedoeling dat de recreanten op het Wad hun gedrag aanpassen.

  meer lezen over dit project
 • 26

  Duurzaam Waddentoerisme

  In dit project werken we aan de ontwikkeling van duurzaam toerisme in het Werelderfgoed Waddenzee.

  meer lezen over dit project