Programma naar een rijke Waddenzee

De projecten

 • 20

  Aanpak vertroebeling

  Goede waterkwaliteit is de basis voor een gezond ecosysteem in het Waddengebied. PRW werkt in dit project aan de aanpak van vertroebeling.

  meer lezen over dit project
 • 40

  Actieplan Broedvogels Nederlandse Waddenzee

  Dit actieplan is gericht op verbeterkansen voor broedende- en rustende vogels in het Nederlandse Waddengebied.

  meer lezen over dit project
 • 27

  Actieplan Vaarrecreatie

  Het actieplan Vaarrecreatie is bedoeld om vaarrecreanten bewuster te maken van natuurverstorend gedrag. Door begrip te kweken voor de unieke natuur via de Erecode, is het de bedoeling dat de recreanten op het Wad hun gedrag aanpassen.

  meer lezen over dit project
 • 29

  Beheerraad Waddengebied

  De Beheerraad Waddengebied is een overlegorgaan waarin alle veertien beheerders van het Werelderfgoed Waddenzee zijn vertegenwoordigd.

  meer lezen over dit project
 • 3

  Beleidskader rapen Japanse oesters

  PRW bekijkt de mogelijkheden van een meerjarig beleidsplan omtrent het rapen van de Japanse oester.

  meer lezen over dit project
 • 23

  Bereikbaarheid haventje Noordpolderzijl

  PRW heeft een globale verkenning uitgevoerd naar mogelijke duurzame oplossingen voor het bereikbaarheidsprobleem van Noordpolderzijl.

  meer lezen over dit project
 • 42

  Biobouwers en toppredatoren op de kaart

  Het onderwaterleven van de Waddenzee is van levensbelang voor het functioneren van het hele Waddenecosysteem. Dit project heeft als doel de bezoeker van het Waddengebied meer informatie te geven over het leven onder water.

  meer lezen over dit project
 • 5

  Businesscase demonstratievisserij

  PRW werkt aan een advies over de demonstratievisserij op de Waddenzee. Dit advies heeft onder meer betrekking op het mogelijk aanpassen van verplichtingen waaraan bedrijven moeten voldoen.

  meer lezen over dit project
 • 47

  Dark Sky Waddengebied

  In dit project voeren PRW en  Stichting Feel the Night een verkenning uit voor een Dark Sky Park Waddengebied, dat duisternis als kwaliteit van het Werelderfgoed Waddenzee vergroot.

  meer lezen over dit project