Programma naar een rijke Waddenzee

De projecten

 • 50

  Zoutadaptatie

  De zeespiegel stijgt en het klimaat verandert. Dit heeft ook effecten achter de Waddendijk. Het zilte water rukt op. Hoe gaan we hier mee om? Op deze pagina een korte uitleg over het project zoutadaptatie. Hieronder vind je een introductie op de problemen en de kansen voor de Wadden. Inclusief een aantal verhelderende filmpjes.

  meer lezen over dit project
 • 49

  Ondersteuning MetaWad

  Met de inzichten vanuit MetaWad kan PRW met de natuurbeheerders bestaande beheermaatregelen aanscherpen en projecten verbeteren. Zo werken we samen aan het behoud en de bescherming van vogels in het Werelderfgoed Waddenzee.

  meer lezen over dit project
 • 48

  Garnalenfabriekje Paesens-Moddergat

  Het Garnalenfabriekje bij Paesens-Moddergat, het Fryske Gea en museum It Fiskershúske zijn een samenwerking gestart. De bedoeling is vanuit het fabriekje excursies te laten starten en activiteiten te organiseren.

  meer lezen over dit project
 • 47

  Dark Sky Waddengebied

  In dit project voeren PRW en  Stichting Feel the Night een verkenning uit voor een Dark Sky Park Waddengebied, dat duisternis als kwaliteit van het Werelderfgoed Waddenzee vergroot.

  meer lezen over dit project
 • 46

  Windwerk

  Met het project Windwerk op het festival Oerol (Terschelling) wil PRW de morfologie van de Wadden beter zichtbaar maken.

  meer lezen over dit project
 • 45

  Meerjarig adaptief programma Eems-Dollard

  Voor de Nederlandse Eems-Dollard is in 2016 een meerjarig adaptief programma opgesteld: Eems-Dollard 2050. Doel is de ecologische waarden in het estuarium te verbeteren, in samenhang met de andere functies van het gebied.

  meer lezen over dit project
 • 44

  Pilots zichtbare resultaten completeren voedselweb

  In pilots gericht op zichtbare resultaten met betrekking tot het completeren van het voedselweb wil PRW de unieke onderwaternatuur in de Waddenzee beter zichtbaar maken.

  meer lezen over dit project
 • 43

  Swimway Wadden Sea

  In het actuele voedselweb van de Waddenzee ontbreken vissoorten en de kraamkamerfunctie staat onder druk. PRW werkt aan het realiseren van een evenwichtig voedselweb met gezonde populaties standvissen, trekvissen en toppredatoren.

  meer lezen over dit project
 • 42

  Biobouwers en toppredatoren op de kaart

  Het onderwaterleven van de Waddenzee is van levensbelang voor het functioneren van het hele Waddenecosysteem. Dit project heeft als doel de bezoeker van het Waddengebied meer informatie te geven over het leven onder water.

  meer lezen over dit project