Programmaplan

Het Waddengebied staat aan de vooravond van een aantal majeure ontwikkelingen: klimaatverandering, energietransitie, verduurzaming (economisch) gebruik (visserij, scheepvaart, landbouw etc.), toenemend toerisme en de dreiging van verdergaande krimp en achteruitgang van de leefbaarheid. Deze complexe materie en dynamiek vraagt om creativiteit, flexibiliteit en vindingrijkheid van de omgeving om daar passende antwoorden op te vinden.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) wil partijen uitdagen om voorbij de gebruikelijke oplossingen te denken. De opgaven bieden ook kansen om in het Waddengebied gezamenlijk voorop te gaan lopen. We willen aan de wereld kunnen laten zien hoe natuur, economie en leefbaarheid niet alleen samen kunnen gaan, maar elkaar zelfs kunnen versterken.