Programmaplan

Het Waddengebied staat aan de vooravond van een aantal majeure ontwikkelingen: klimaatverandering, energietransitie, verduurzaming (economisch) gebruik (visserij, scheepvaart, landbouw etc.), toenemend toerisme en de dreiging van verdergaande krimp en achteruitgang van de leefbaarheid. Deze complexe materie en dynamiek vraagt om creativiteit, flexibiliteit en vindingrijkheid van de omgeving om daar passende antwoorden op te vinden.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) wil partijen uitdagen om voorbij de gebruikelijke oplossingen te denken. De opgaven bieden ook kansen om in het Waddengebied gezamenlijk voorop te gaan lopen. We willen aan de wereld kunnen laten zien hoe natuur, economie en leefbaarheid niet alleen samen kunnen gaan, maar elkaar zelfs kunnen versterken.

Waddenmars

Vanuit Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) werken we in 2022 aan het nalatenschap van ons programma. Met het perspectief van de ‘Rijke Waddenzee’ in 2050 voor ogen is betrokkenheid van jongeren – toekomstige generaties – essentieel. Daarom organiseren we met en voor jongeren een meerdaagse Waddenmars in het Nederlandse Waddengebied. Met een door jongeren opgesteld manifest als resultaat, dat meegenomen wordt naar de trilaterale jongerenconferentie begin september en naar de trilaterale Ministersconferentie eind november. Op deze manier willen we zorgen dat toekomstige generaties meer betrokken raken bij het beleid voor het Unesco Werelderfgoed Waddenzee. Lees hier meer.