Programmabureau

Het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) is een netwerkorganisatie die kan koorddansen bij wind. Zij is: complementair, tijdelijk, stoutmoedig en flexibel. PRW staat als intermediair tussen beleid en beheer en bestaat uit mensen die verbindingen leggen binnen en buiten de (Wadden-)organisaties. De kracht zit in het samenspel. Het programmabureau werkt nauw samen en bestaat uit een kernteam en een programmateam.

De mensen van PRW

Onze algemene contactgegevens kunt u hier vinden.

Kernteam

Programmateam

in verbinding met omgeving en Waddengemeenschap

Het programma staat midden in een breder speelveld dat betrokken én op de hoogte moet zijn om het draagvlak van het perspectief te waarborgen en resultaten te bereiken. Naast de opdrachtgevers van het programma gaat het daarbij om onder andere de eiland- en kustgemeenten, de gebruikers, de waterschappen, de Waddenacademie, het Waddenfonds, het Common Wadden Sea Secretariat en UNESCO. Waar nodig wordt actief de samenwerking opgezocht met andere partijen uit de Waddengemeenschap en worden ervaringen van het ‘leren door doen’ met elkaar gedeeld.

Een veerkrachtig en duurzaam Waddengebied vraagt ook om ideeën en oplossingen die van buiten de Wadden zelf komen. Een frisse blik is vaak van onschatbare waarde. Indien nodig, worden frisse denkers, professionals die los staan van de Wadden, creatievelingen, visionairs en jongeren om nieuwe ideeën en ontwikkelingen gevraagd en om te reflecteren op datgene wat we doen en waarom we dat doen.

Een schematische weergave van het programmabureau in verbinding met haar omgeving/Waddengemeenschap is hieronder weergegeven.