Verslag zesde Swimway stakeholderbijeenkomst

woensdag 16 december 2020

12 november was de zesde stakeholderbijeenkomst rond Swimway. Deze online bijeenkomst had een divers gezelschap afkomstig uit overheid, natuurorganisaties, beheerders en visserij. Na een korte voorstelronde kwamen enkele initiatieven ter sprake.

Swimway activiteiten in beeld

De komende tijd inventariseert de World Fish Migration Foundation en OAK consultants alle lopende initiatieven en organisaties binnen het project Swimway. Dit gebeurt op verzoek van Provincie Groningen, RWS, PRW en het Waddenfonds. Het doel is het creëren van een samenhangende boodschap, voor landelijk en internationaal gebruik voor Swimway. De stakeholders van het project Swimway worden hiervoor de komende tijd benaderd.  

Project Waddentools Swimway Waddenzee

Technisch projectleider Wouter van der Heij spreekt over het project Waddentools Swimway Waddenzee, waarmee tot 2024 gewerkt wordt aan instrumenten voor het verbeteren van het beheer van vis. Het doel is om het beheerresultaat toetsbaar op te leveren en dan over te dragen aan beheerders. Volgend jaar start het zenderen van vis op de Waddenzee. Ook anderen kunnen hier aan deelnemen. Wie hierin geïnteresseerd is, kan contact opnemen. Eventuele andere koppelingen met het project Waddentools Swimway Waddenzee kunnen besproken worden met Wouter van der Heij of de coördinator van het wetenschappelijke onderzoek Ingrid Tulp. Op de website www.swimway.nl is meer informatie te vinden.

Onderzoek naar visstand

Nico Laros, visser op het schip de Krukel van de Waddenunit, vertelt wat de vangsten zijn bij hun onderzoek naar de visstand in de Waddenzee. Tijdens sleepjes van 10 á 15 minuten treffen zij een grote verscheidenheid aan vissoorten. Op foto’s zien we onder andere de schar, zeedonderpad, spiering, schar, kabeljauw, driedradige meun en de eieren van de zeekat. Daarnaast worden steeds vaker de eieren van de pijlstaartinktvis en de ruwe haai opgehaald en hebben garnalenvissers vaak zeepaardjes als bijvangst.

Trilaterale Beleidsanalyse

Paddy Walker presenteert de trilaterale beleidsanalyse Swimway Waddenzee. PRW maakte deze beleidsanalyse om uit te zoeken of het beleid de trilaterale visdoelen voldoende ondersteund. Binnen de bestaande regelingen (N2000, KRW) blijkt er veel mogelijk, maar die mogelijkheden zijn tot nu toe onvoldoende benut. De presentatie roept de vraag op hoe het staat met de monitoring van de aangewezen vissoorten. Momenteel wordt gewerkt aan het analysedocument voor vissen in het kader van de basismonitoring. Ook is er een document opgesteld in het kader van de trilaterale samenwerking met een overzicht van de monitoringsprogramma’s waar vis een deel van vormt.

Groepsuitwerkingen: halen we de trilaterale visdoelen?

Het lijkt een goed idee om eerst te inventariseren bij de verschillende partijen wat de eerste stap van de analyse moet zijn en dit vertalen naar heldere doelen. Vervolgens kunnen de doelen gekoppeld worden in het beleid. Vanuit het analysedocument moet een keuze gemaakt worden waarin stapsgewijs een aantal projecten voor monitoring aangewezen worden. Daarbij moet aangesloten worden bij de basismonitoring wadden. Het voorstel wordt verder besproken. Voor meer gedetailleerde informatie over de bijeenkomst kunt u het volledige verslag lezen.

Verzamelde onderwerpen voor de volgende stakeholdersbijeenkomst:

  1. Project Swimway toelichten
  2. Monitoring van de visstand
  3. Wie behoefte heeft om een onderwerp te agenderen, kan dit doorgeven aan Martha Buitenkamp.

Meer informatie

Martha Buitenkamp, E M.Buitenkamp@anantis.nl