Zeegraskansenkaart heeft goede voorspellende werking

donderdag 22 oktober 2015

De door PRW ontwikkelde zeegraskansenkaart blijkt nu al in de praktijk een goede voorspellende werking te hebben. Dat kunnen we constateren na de ontdekking van twee nieuwe zeegrasvelden in de Waddenzee.

Vorige week maakten Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat bekend dat er zeegras is gevonden bij Rottumeroog. Eerder al ontdekte het NIOZ een nieuw zeegrasveld bij Griend.

De GPS-locaties van deze nieuwe waarnemingen zijn geplot op een detailbeeld van de zeegraskansenkaart. En wat blijkt nu? De nieuwe locaties komen goed overeen met de voorspelde plek volgens de kansenkaart!

Zeegraskansenkaart relevant
–       Zeegras kan dus groeien op plekken waar tot nog toe geen zeegras gezien is.
–       Het suggereert dat ook op andere “onbekende” plekken zeegras zou moeten kunnen groeien.
–       Bovendien illustreert dit de relevantie van de zeegraskaart. Het kan mogelijk gebruikt worden voor zaken als habitatbescherming.
–       Er blijft nog wel een vraag over: Wat is nu de herkomst van het grote zeegras? Natuurlijke vestiging uit Duitsland? Of is het afkomstig van eerdere uitzaai-acties? Of is er nog een andere optie?

Rijke Waddenzee
PRW ontwikkelt in opdracht van Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten een breedgedragen toekomstvisie op zeegrasherstel. Zeegras heeft een hoge ecologische waarde. Zo biedt het beschutting aan vissen en schelpdiertjes. Voor sommige vogels is het voedsel.Daardoor dragen zeegrasvelden bij aan de realisering van het streefbeeld van een Rijke Waddenzee in 2030.

Goed om te weten
De zeegrasuitzaaigebieden die door Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat zijn gekozen voor zeegrasherstel zijn volgens de zeegraskansenkaart ook geschikt.