Workshop over resultaten modelstudie Eems

woensdag 13 november 2013

LET OP: De Voorstudie en Factsheets zij nu online: HIER

De eerste resultaten van de modelstudie van Royal Haskoning DHV voor de Voorstudie Ecologische verbetering Eems-Dollard zijn 11 november gepresenteerd in Groningen. In de modelstudie zijn een aantal grote systeemmaatregelen in het Eems-Dollard gebied doorgerekend op hun effecten op het getij.

Tijdens deze tweede workshop gingen zo’n 40 genodigden uit Nederland en Duitsland met elkaar in gesprek over de resultaten van de modelstudie (Presentatie Petra Dankers). Zo blijkt het verlengen van de rivier de Eems door een meander door de Dollard een positief effect te hebben in de modelstudie. Maar tijdens de workshop werden daar gelijk de nodige kanttekeningen vanuit de ecologie bij geplaatst.

Daarna ging de uitwisseling van ideeën verder aan vijf gesprekstafels om de aanbevelingen en vervolgacties te benoemen. Het gaat hier over krachtige samenwerking, innovatieve baggerstrategie, verbeteren slibvang, leren-door-doen-kombergingen en het geven van een vervolg aan het getij- en slibonderzoek.

Michiel Firet (PRW) geeft symbolisch het stokje doorEstafettestokje
Tijdens de workshop bleek al dat verschillende partijen bereid zijn de vervolgstappen te gaan zetten. Groningen Seaports bijvoorbeeld neemt het initiatief om de innovatie rond baggeren op te pakken. Gemeenten en provincie pakken de uitdaging op om in hun ruimtelijke plannen de mogelijkheid tot aanleg van wisselpolders en kombergingen te verkennen.

Met het symbolisch uitdelen van estafettestokjes werd gemarkeerd dat de Voorstudie tot een afronding komt, eind dit jaar. Het rapport en advies wordt dan overhandigd aan bestuurders. Vervolgens is het dan aan deze partijen om de volgende stap te zetten in het proces naar de ecologische verbetering van de Eems. Met name in het kader van Economie en Ecologie in Balans en het Integraal Managementplan (IMP) wordt nu met alle betrokken partijen gekeken hoe de maatregelen in samenhang kunnen worden opgepakt.

De modelstudie werd uitgevoerd in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee en Rijkswaterstaat.

Presentatie Maatregelverkenning: Petra Dankers Royal Haskoning/DHV (PDF, 2.6 Mb)

NB: De uitkomsten van de gesprekken zijn op posters opgeschreven:
hier, hier, hier, hier en hierzo.