Wetenschap krijgt grip op mosselbanken

woensdag 28 november 2012

Bij de afgelopen mosselworkshop in het WTC in Leeuwarden zijn opvallende onderzoeksresultaten naar voren gekomen. Tijdens de workshop werd aandacht besteed aan onderzoeksprojecten als MosselWad, PRODUS, Waddensleutels en Wadden Engine. Het werd georganiseerd door het Programma naar een Rijke Waddenzee en de Waddenacademie.

De impact van mosselbanken op het ecosysteem blijkt veel groter dan tot nu toe werd gedacht. We wisten al dat er allerlei organismen op kunnen leven en vogels er hun voedsel vinden. Maar op de workshop bleek dat de invloed van mosselbanken zich uitstrekt tot ver buiten de banken zelf; vaak tot wel honderden meters.

Een andere primeur waren de resultaten van het PRODUS-project. Dit onderzoek is gericht op de biodiversiteit van onderwater-mosselbanken en de invloed van de visserij daarop. Tijdens de workshop bleek dat de eerste bevindingen van het project nog voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. De resultaten worden nu eerst verder uitgewerkt en beoordeeld door externe deskundigen.

Een andere belangrijke vraag ging over de invloed van mosselzaad-invanginstallaties (MZI’s) in de Waddenzee. Die komen er steeds meer, omdat is afgesproken dat de visserij op natuurlijke zaadbanken moet afnemen. Maar concurreren MZI-mosselen andere schelpdieren weg? Uit onderzoek blijkt dat we het nog niet helemaal kunnen uitsluiten, maar het lijkt erop dat dit in de Waddenzee wel meevalt.