Werkbijeenkomst over Actieplan Plastic

dinsdag 24 oktober 2017

Op 22 november 2017 wordt het derde werkcongres gehouden rond het onderwerp plastic in het Werelderfgoed Waddenzee. Deze vindt plaats in het boothuis op de locatie “Lauwersmeerplezier”.

Tijdens dit werkcongres staat de tussentijdse evaluatie van het actieplan plasticvrije Waddenzee centraal.  De dag begint met de verschillende beheerders die de acties hebben uitgevoerd.

Gezamenlijk wordt de huidige stand van zaken in kaart gebracht. Wat ging goed en wat kan beter? Daarna gaan de deelnemers aan de slag met de vragen die tijdens de bijeenkomst nog omhoog komen. De verwachting is dat er nieuwe stappen gezet kunnen worden door het delen van kennis en ervaringen. Aan het einde van de dag worden er afspraken gemaakt voor het vervolg.

PROGRAMMA

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee lanceerde in 2016 samen met alle beheerders in het Waddengebied een actieplan tegen de plasticvervuiling.  Het is een van de resultaten na de brandbrief van Nienke Dijkstra. In het Actieplan zijn samenwerking, voorlichting, opruimacties en het aanjagen van circulaire economie belangrijke speerpunten.