Werelderfgoed-logo het gezamenlijk beeldmerk van de inzet op de Wadden

woensdag 15 februari 2017

Bewoners, bedrijven en toeristen in het Waddengebied gaan vanaf 2017 duidelijk merken dat de beheerders van het Waddengebied steeds beter samenwerken. De beheerders gaan actief het Waddenzee Werelderfgoed-logo gebruiken om de gezamenlijke herkenbaarheid te vergroten en de unieke waarden van het gebied uit te dragen.

De 15 beheerorganisaties in het Waddengebied krijgen tal van middelen om de herkenbaarheid van het gebied als Werelderfgoed te vergroten én eenheid uit te stralen. Zo worden onder andere het rijdend en varend materieel en de kantoren van betrokken organisaties voorzien van het Werelderfgoed-logo.

De beheerders zijn trots op de bijzondere status van UNESCO Werelderfgoed van de Waddenzee. Dit is recentelijk nogmaals onderstreept door het feit dat de Waddenzee uitgeroepen is tot het mooiste natuurgebied van Nederland. De unieke waarden van dit gebied vragen ook om samenwerking in beheer.

De 15 beheerorganisaties in het Waddengebied werken sinds 2014 samen aan het verbeteren van het beheer in het Waddengebied met als doel om zo veel mogelijk als één beheerder te werken. Er is op dit moment een gezamenlijke website www.waddenzee.nl, waar onder andere alle vergunningen zichtbaar zijn.

Uitnodiging
De eerste Werelderfgoed-uitingen is woensdag 15 februari 2017 uitgedeeld op het inspectieschip “De Asterias” in Harlingen. Dit is een schip waarmee de Rijksoverheid haar beheertaken op de Waddenzee uitvoert.

Eerste Werelderfgoed-uitingen uitgedeeld op inspectieschip “De Asterias”

Gezamenlijk logo
De openingshandeling werd verricht door Sieben Poel, hoofd-ingenieur directeur van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Hij is de voorzitter van het Opdrachtgeverscollectief Beheer Waddenzee dat toeziet op de samenwerking tussen de beheerders. Sieben Poel:

“We werken allemaal in en voor het Werelderfgoed Waddenzee. Samenwerken met 15 organisaties is niet altijd eenvoudig. Maar het behoud en ontwikkeling van het Werelderfgoed is gebaat bij sterke samenwerking tussen beheerders. Ook de medewerkers van de betrokken organisaties zetten zich daar voor in. Een gezamenlijk logo onderstreept de gezamenlijke belangen en zorgt dat we het Werelderfgoed Waddenzee meer zichtbaar maken.”

Beheerders Waddenzee
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, – Economische Zaken en –Defensie, Rijkswaterstaat, de samenwerkende natuurorganisaties (It Fryske Gea, Groninger Landschap, Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten), de drie Waddenprovincies (Fryslân, Groningen en Noord-Holland), de Waddenzee- en Waddenkustgemeenten samen en de Particuliere Oevereigenaren.