Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

vrijdag 22 september 2017

Weinig mosselzaad in de Waddenzee dit jaar

De Waddenunit heeft vorige week, samen met een aantal onderzoekers, het mosselzaad geinventariseerd in de Westelijk Waddenzee. Dit werd gedaan vanaf de BRU 68. Vorig jaar waren er nog recordaantallen te melden, maar dit jaar is er geen nieuw zaad gevonden van enige betekenis.

Alleen bij Breezanddijk bleek tussen het daar nog aanwezige halfwas wat zaad te zijn gevallen. In het gebied daarom heen niet. De vangsten in waren gemiddeld 1/3 kor, vertelt Nico Laros van de Waddenunit. In alle gebieden bleek nog halfwas aanwezig van vorig jaar, met nog de hoogste dichtheden in de Doove balg.  De vangsten op de Breesem, in de Omdaai en Inschot Blauwe Slenk vielen tegen.

Het bestand aan halfwas mosselen in het niet gesloten gebied is geschat op 145.000 mt waarvan 120.000 mt visbaar. Of er nog een aanvraag komt voor de najaarsvisserij is nog niet bekend, maar de spoeling is dun.

Tijdens de inventarisatie was het erg winderig. Woensdag was er een  zuidwester storm. Dit heeft flinke schade op de mosselpercelen veroorzaakt. Het gezaaide mzi-zaad (wat nog maar pas op de percelen uitgezet was) en de halfwasmosselen zijn hierdoor sterk gereduceerd.

,,Een flinke domper voor de mosselsector, juist omdat het er op de percelen erg mooi bij stond”, vertelt Laros. ,,Dit toont gelijk de kwetsbaarheid van deze sector aan.”

rapporten en documenten in dit thema

 • woensdag 16 maart 2016

  Mossel convenant Waddenzee 2014-2018

  oktober 2014, (pdf, 3.4 Mb)

  naar rapport
 • maandag 10 juli 2017

  Jaarverslag Mosseltransitie 2016

  Jaarverslag over de transitie van de mosselvisserij in de Waddenzee (PDF, 3.2 Mb).

  naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

woensdag 7 maart 2018

Sterke toename mosselbanken in Nederlandse Waddenzee

Het oppervlak aan mosselbanken op droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2017 is verdubbeld ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit komt door een omvangrijke broedval in de zomer van 2016 en doordat de nieuw gevormde banken hun eerste winter goed hebben doorstaan.

meer lezen
dinsdag 11 juli 2017

Patroon ontdekt bij vorming mosselbanken

Wetenschappers denken in mosselpatronen de blauwdruk te hebben gevonden voor het herstel van biologisch landschap op de wadplaten in de Waddenzee. De ontdekking kan ondermeer  helpen om herstelprojecten succesvoller te maken.

meer lezen
woensdag 14 december 2016

Veel mosselbankjes in Waddenzee

In de Waddenzee zijn op dit moment spectaculair veel mosselbanken. Dat heeft alles te maken met de goede zaadval van begin dit jaar, meldt Visserijnieuws.

meer lezen
dinsdag 31 mei 2016

Mosselconvenant werpt vruchten af voor mens en natuur

De afspraken uit het Mosselconvenant van 2008 beginnen in de Waddenzee haar vruchten af te werpen voor mens en natuur. Er is dit jaar weer mosselzaad waardoor een goede visserij mogelijk is in de gebieden waarvan is afgesproken dat daar mag worden gevist. In de gesloten gebieden heeft 500 ha mosselbanken zich ongestoord kunnen ontwikkelen en dat is een duidelijke winst voor de natuur. Voor een volgende stap in deze succesvolle transitie zijn nieuwe kweekpercelen nodig.

meer lezen