Webinar Nederland weer vol met vis op 25 november

woensdag 21 oktober 2020

Al 20 jaar werkt Nederland aan het herstel van de grote vismigratieroutes, en met succes. Ook in het Waddengebied: aan de randen van de Waddenzee zijn gemalen aangepast, verbeterden we habitat en zijn ambitieuze plannen zoals de Vismigratierivier bij de Afsluitdijk ontwikkeld.

Reden voor een feestelijke online bijeenkomst op 25 november 2020, waarin we terugblikken op successen en “lessons learned”, maar ook vooruitkijken. Waar staan we nu en hoe kunnen we verder voor de toekomst? Denk aan inspirerende sprekers, beeld en geluid en een discussieplatform. We hopen er met elkaar een mooie dag van te maken. Een dag waarbij we water- en natuurbeheerders, bedrijven, overheden, instituten en scholen dichterbij elkaar gaan brengen.

De organisatie van het webinar is in handen van de World Fish Migration Foundation, het Hoogheemraadschap van Rijnland en Sportvisserij Nederland.

Programma en aanmelden

Lees meer over het programma en meld je aan via deze link.