Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

maandag 21 augustus 2017

Wadvogeltelling: verstoring valt mee

Tijdens een extra wadvogeltelling op zaterdag 12 augustus is gebleken dat het met verstoring van vogels door menselijk toedoen meevalt. Toch bestaat de indruk dat dit gedeeltelijk komt doordat vogels bepaalde gebieden vermijden.

Tientallen vogelaars tuurden door hun telescoop naar hoogwatervluchtplaatsen in het Waddengebied. De vogelliefhebbers noteerden tijdens deze telling niet alleen de aantallen vogels, maar ook potentiële verstoringsbronnen. Dit kunnen bijvoorbeeld roofvogels zijn, maar ook mensen met (loslopende) honden, vliegeraars, vaarrecreanten, bestuurders van drones, etc.

Hoewel alle uitslagen en aantallen nog verwerkt moeten worden, is de voorlopige conclusie dat het meevalt met de menselijke verstoring, zelfs tijdens hoogseizoen.

Natuurlijk zijn er wat mitsen en maren te plaatsen. Zo zorgde het mindere weer ook voor minder drukte op het wad. En het gaat om een steekproef. Bovendien is er nog weinig kennis over de mate van verdrijving (vogels die er niet zijn, worden niet verstoord) in het Waddengebied.

Bruno Ens van Sovon. “Er is wel de indruk dat de vogels gebieden meden waar de kans op verstoring hoog was. Als een gebied vermeden wordt, kunnen de vogels niet verstoord worden, maar de vermijding an sich is natuurlijk wel een indirect gevolg van verstoring. De grote uitdaging is deze vermijding in de vingers te krijgen.”

Lopend onderzoek
Het meenemen van de verstoringen maakt onderdeel uit van een groot Meerjarig Monitoringsonderzoek Waddenzee dat loopt naar de wisselwerking van vaarrecreatie en natuur. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een Monitoringsconsortium van verschillende onderzoeksinstituten zoals Rijksuniversiteit Groningen, SOVON Vogelonderzoek, ETFI en Altenburg & Wymenga. Dit doen zij in opdracht van het Actieplan Vaarreceatie Waddenzee.

De uitkomsten van de Wadvogeltelling sluiten mooi aan op het meerjarige onderzoek waaruit blijkt dat vaarrecreanten zich over het algemeen goed aan de regels houden. Zo wordt er niet vaak te hard gevaren buiten de geulen en ook houden mensen zich redelijk goed aan de gesloten gebieden.

Ruimte voor verbetering
Als er wel verstoring optreedt, is dat in 70% van de gevallen veroorzaakt door mensen en slechts 30% door andere dieren zoals roofvogels. Wat dat betreft is er dus nog ruimte voor verbetering.

FOTO: De Waddenunit brengt twee vogelaars naar Rottumeroog voor de telling. Uiteindelijk werden er op dit onbewoonde eiland zo’n 66.000 vogels geteld waarvan ruim 21.000 kanoeten en 23.000 bonte strandlopers.

rapporten en documenten in dit thema

 • woensdag 19 juli 2017

  Samenvatting Vaarrecreatie Waddenzee

  De samenvatting van alle monitoringsresultaten van een groot onderzoek dat in opdracht van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee is uitgevoerd door MOCO (PDF, 6.4 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 19 juli 2017

  Confrontatie natuur en vaarrecreatie

  Onderzoek in opdracht van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee en uitgevoerd door MOCO (PDF, 7.1 Mb).

  naar rapport
 • woensdag 19 juli 2017

  Vaarrecreatie: gedrag en beleving

  Onderzoek in opdracht van Actieplan Vaarrecreatie Waddenzee en uitgevoerd door MOCO (PDF, 5.1 Mb).

  naar rapport

Misschien wil je dit ook lezen?

donderdag 28 februari 2019

Voorverkenning hoogwatervluchtplaatsen Waddengebied klaar

Het gaat nog steeds niet goed met verschillende vogelpopulaties die afhankelijk zijn van de Waddenzee. Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft opdracht gegeven voor een analyse naar kansen en knelpunten bij hoogwatervluchtplaatsen.

meer lezen
vrijdag 21 juli 2017

Vaarrecreanten houden zich goed aan de regels op het Wad

Vaarrecreanten in de Waddenzee houden zich over het algemeen goed aan de regels in dit bijzondere natuurgebied. Zo houden schippers zich tamelijk goed aan de maximum−snelheid. En de gesloten gebieden worden over het algemeen goed gerespecteerd.

meer lezen
dinsdag 9 mei 2017

Meer rust voor vogels en zeehonden op ‘t Wad

Nu de broedtijd voor vogels en het geboorteseizoen voor zeehonden op het Wad langzaam aan begint, wordt de toegankelijkheid van bepaalde gebieden in de Waddenzee tijdelijk beperkt. Zo kunnen zeehonden en vogels ongestoord hun jongen grootbrengen. Daarna worden de gebieden weer vrijgegeven.

meer lezen
woensdag 28 augustus 2013

Bijzondere app voor herkenning Wadvogels

Ook altijd benieuwd naar welke vogel je nu ziet vliegen rondom de Waddenzee? Door middel van een gratis Waddenapp kun je nu in 4 klikken bepalen welke vogel het is!

meer lezen