Waddenmozaïek: grootschalig onderzoek naar stand onderwaternatuur

maandag 26 november 2018

Een rijke en gezonde Waddenzee is een onmisbare schakel in de levenscyclus van vele trekvogels en –vissen. Het realiseren van zo’n rijke Waddenzee is daarom ook het streefbeeld van het Waddenfonds en de drie Waddenprovincies: Groningen, Friesland en Noord-Holland. Daarom kende het Waddenfonds op vrijdag 23 november 2018 een grote subsidie toe aan het project ‘Waddenmozaïek” van Natuurmonumenten, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en NIOZ.

Het doel van het project, dat een totale omvang heeft van 6.4 miljoen euro, is uitzoeken hoe het gesteld is met de onderwaternatuur in de Waddenzee en mogelijke herstelmaatregelen testen.

Een mozaïek van onderwaterlandschappen

Zand, slib, schelpen, keien, mosselbanken, zeegrasvelden, platte oesters: in een rijke Waddenzee bestaat de onderwaterbodem uit een veelzijdig landschapsmozaïek. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat het ooit diverse onderwaterlandschap monotoner is geworden, met grote gevolgen voor vissen en bodemdieren. Waddenmozaïek gaat de variatie in het onderwaterlandschap en de bijbehorende biodiversiteit voor het eerst helemaal in kaart brengen. Daarnaast richt het project zich op potentiële beheersmaatregelen voor bescherming en herstel van de ondergedoken wadbodem – delen die altijd onder water staan.

Vijf deelprojecten

In het project zijn vijf deelprojecten geformuleerd. In het eerste deelproject gaan onderzoekers van de RUG en het NIOZ de onderwaternatuur in kaart brengen. In de andere deelprojecten testen zij met grootschalige praktijkexperimenten de effectiviteit van beheersmaatregelen zoals het sluiten van gebieden voor bodemverstorende visserij (RUG), het herintroduceren van grote stenen op de wadbodem (NIOZ), het herstellen van zeegrasvelden (RUG), en van oester- en mosselbanken (NIOZ). Deze opgedane kennis zal vervolgens door beheerders in de praktijk worden gebracht.

Waddenmozaïek

Waddenmozaïek is onderdeel van het overkoepelende project ‘Waddentools’. Onder deze paraplu slaan vier projecten, gericht op maatregelen rondom onderwaterdiversiteit, vismigratie, trek- en broedvogels, de handen ineen om het beheer van de Waddenzee te verbeteren, en deze zo gezonder en rijker te maken

Rijke Waddenzee

Het Programma naar een Rijke Waddenzee heeft zich de afgelopen jaren hard gemaakt voor meer aandacht voor de onderwaternatuur in het Waddengebied. Juist omdat het zo’n belangrijk fundament is voor het goed functioneren van het volledige Voedselweb. Tegelijkertijd is het relatief onderbelicht gebleven. PRW is dan ook erg blij met deze investering vanuit het Waddenfonds en de uitvoering door de RUG, het NIOZ en Natuurmonumenten.