Waddengebied weer vol met vis

dinsdag 8 februari 2022

Een Waddengebied vol met vis lijkt een beeld uit vervlogen tijden. Met het nieuwe rapport Swimway Waddenzee en Achterland opgesteld door adviesbureau OAK en de World Fish Migration Foundation wordt dit beeld een nieuw leven ingeblazen. Het rapport is opgesteld in opdracht van het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), Rijkswaterstaat en het Investeringskader Wadden.

Herstel van vispopulaties Waddenzee: nog veel te doen

Er is door veel verschillende partijen in Noord-Nederland de afgelopen jaren hard gewerkt aan herstel van vispopulaties in het Waddengebied. Alle lopende initiatieven zijn op een rij gezet. De Swimway- de wijze waarop de vissen het Waddengebied en de zee gebruiken- is nog niet op orde. Het rapport laat zien wat er al is gebeurd en wat nog nodig is om deze verder te verbeteren. Een goede samenwerking tussen de partijen is hierbij cruciaal om soorten als paling, spiering, bot, zeeforel en rivierprik verder te helpen. Het gaat om het optimaliseren van maatregelen langs de kust en in de binnenwateren, gezamenlijke onderzoeksprogramma’s en afstemming over majeure verbeteringen voor vismigratie bij de sluizen in Afsluitdijk en het Lauwersmeer.

Fraai geïllustreerd verhaal

Het verhaal van de Swimway Wadden & Achterland kan dienen als paraplu voor alle noodzakelijke inspanningen voor de Swimway in Noord-Nederland. Met mooie illustraties beschrijft het rapport hoe vissen de Waddenzee, de Waddenkust en soms ook het zoete water in het achterland gebruiken om hun levenscyclus te voltooien.

Verschillende inspanningen

In het kader van de trilaterale samenwerking Swimway Wadden Sea hebben Nederland, Duitsland en Denemarken gezamenlijk vijf doelen afgesproken om te werken aan robuuste en levensvatbare populaties, herstel van de kraamkamerfunctie van de Waddenzee, vismigratiemaatregelen en bescherming van bedreigde vissoorten. PRW heeft de afgelopen jaren met de verschillende partijen in Nederland aan deze doelen gewerkt. In het rapport is te lezen welke projecten en programma’s waar plaatsvinden. En er is veel gebeurd. Zo helpen nieuwe vispassages vissen om onbelemmerd te komen van zee naar de binnenwateren en omgekeerd. Door wetenschappelijk onderzoek leren we waar vissen zich bevinden, hoe vissen zich gedragen en wat vissen nodig hebben om hun levenscyclus te volbrengen. Deze kennis helpt voor een beter visbeheer. Ook het aanscherpen van het beschermingsbeleid, zoals vastgelegd in onder andere de KRW en N2000, moet bijdragen aan de verbetering van de visstand in de Waddenzee.

De nodige opgaven voorhanden

Er is nog een hoop te doen. Het rapport laat zien wat we nog missen aan kennis en welke maatregelen en beleidsaanpassingen gewenst zijn. Het is een warm pleidooi voor het versterken van de onderlinge samenwerking van betrokken partijen, zodat we weer kunnen spreken over een Waddenzee vol met vis.

Meer informatie

Voor meer informatie over het Swimway project kunt u contact opnemen met Martha Buitenkamp van PRW. Tel +31 (0)6 21 57 84 77. E-mail: m.buitenkamp@anantis.nl.

Voor meer informatie over het rapport Swimway Wadden & Achterland, kunt u contact opnemen met Mark van Heukelum, E-mail: mark@oakconsultants.nl.