Waddenfondsgeld voor ‘Naar buiten Holwerd’

donderdag 20 december 2012

Het Waddenfonds stelt bijna 9 ton beschikbaar voor het verkwelderingsplan ‘Naar buiten Holwerd’. Dit project heeft tot doel de kwelder, ter hoogte van de veerdam van de boot naar Ameland, als ecosysteem in zijn natuurlijke vorm te herstellen.

De zee krijgt weer directe invloed op het gebied; de dynamiek en de ruimtelijke variatie worden weer vergroot. Door aanleg van drinkwatervoorzieningen voor het vee, slenkpassages, en veilige plaatsen voor overstromingen, is beweiding in de zomerperiode weer mogelijk.

Staatsbosbeheer is beheerder van het gebied en het plan is in samenwerking met DLG, de gemeente Dongeradeel, EcoLaNa, Dorpsbelang Holwerd en het Programma naar een Rijke Waddenzee opgesteld.

Het is alweer de tweede keer dat het Waddenfonds de financieringsbijdragen bekend maakte. Naast ‘Buiten Holwerd’ zijn de aanvragen van twee andere projecten ook goedgekeurd.

Voorzitter van het Waddenfonds Tineke Schokker: “De organisaties weten ons steeds beter te vinden. Ook wordt in het gebied steeds duidelijker dat haast met aanvragen niet nodig is. We werken niet meer met tenders. Aanvragen kunnen het jaar rond worden ingediend en worden binnen 13 weken afgehandeld.”