Waddenfonds: Vier miljoen euro voor natuur

woensdag 6 mei 2015

Het Waddenfonds investeert zo’n vier miljoen euro aan het thema natuur in het Waddengebied deze ronde. PRW zet de projecten en de toegekende bedragen op een rijtje.

1.    Herstel Eems-Dollard; Marconi Buitendijks (proef kwelderaanleg)
Eerder ontving Marconi al een miljoenensubsidie. Nu ontvangt het ambitieuze project nog een paar ton extra voor kennisontwikkeling rondom kwelder groei.

Gemeente Delfzijl. Totale kosten:  Bijdrage Waddenfonds: € 1.001.585.

2.    Zoet-zout gradiënt  Noarderleech/Gemaal Vijfhuizen
Bij het gemaal van Vijfhuizen komt een geleidelijk zoet-zoutovergang. Hierdoor wordt de natuur verrijkt en kunnen vissen zoals spiering en paling makkelijk heen en weer zwemmen tussen zee en rivieren.

Fryske Gea. Totale kosten:  € 1.251.981. Bijdrage Waddenfonds: € 1.001.585.

3.    We Bird: Rust voor Vogels, Ruimte voor Mensen
Dit is een groot integraal programma dat niet alleen natuur hersteld voor vogels, maar tegelijkertijd de bewustwording versterkt bij mensen en in overleg gaat met andere belanghebbers, zoals agrariers.

Vogelbescherming. Totale kosten € 2.598.732. Bijdrage Waddenfonds: € 548.348.

4.    Wadvogels van Allure: velduil en blauwe kiekendief
Het project omvat beschermingsmaatregelen zoals vogelakker en speciaal duinbeheer. Dit moet twee kwetsbare soorten van het Waddengebied, de blauwe kiekendief en de velduil, beschermen.

Vogelbescherming. De kosten zijn € 1.007.323. Bijdrage Waddenfonds: € 770.938.

5.    Behoud van een Dynamisch Griend
Het vogeleiland griend wordt langzaam maar zeker opgeslokt door de Waddenzee. Een aantalk maatregelen moet dat voorkomen. Daarbij hoort ook een monitoringprogramma zodat we kunnen leren hoe een en ander zich ontwikkelt.

Natuurmonumenten. Totale kosten € 2.675.000. Bijdrage Waddenfonds: € 729.750.

6.    Zeegras: herstel biobouwer – fase II
Het herstelproject voor zeegras wordt door deze bijdrage ondersteund. Je moet zeegras niet alleen aanplanten, maar ook zorgen dat het dichter en dichter wordt per hectare. Dat vergroot de overlevingskans  en maakt een herstel van zeegras in de Waddenzee mogelijk.

Natuurmonumenten. Totale kosten € 277.750. Bijdrage Waddenfonds: € 222.000.

7.    Vogelrijk Zuricheroordpolder
Het project betreft verwerving en herinrichting van de Zuricheroordpolder ten zuidwesten van Zurich (Fryslân), zodat deze aantrekkelijk wordt voor wadvogels als hoogwatervluchtplaats en broedlocatie.

Natuurmonumenten. Totale kosten € 634.635. Bijdrage Waddenfonds: € 508.736.

 Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee zet zich in voor natuurherstel in het Waddengebied. Bij de projecten 2 (Vijfhuizen) en 6 (zeegras) heeft PRW actief meegeholpen. Bij Vijfhuizen met advies en finaciering. Bij zeegras coordineert PRW het zeegrasherstelproject. Bij de andere projecten is PRW vaak zijdelings betrokken via advies over integraliteit en/of vooronderzoek.