Programma naar een rijke Waddenzee

Nieuwsbericht

maandag 13 november 2017

Waddenfonds start nieuwe subsidieregeling

Waddenfonds start nieuwe subsidieregeling
Voor nieuwe projecten in Waddenregio 9,5 miljoen beschikbaar Het Waddenfonds start een nieuwe subsidieregeling voor projecten die de kwaliteit van het waddengebied verbeteren. Zowel bedrijven, belangenorganisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de regeling. Er is in totaal bijna € 9,5 miljoen euro beschikbaar. Voor elk project wordt door het Waddenfonds maximaal een bijdrage van € 500.000,– verstrekt.  De projecten die in aanmerking komen voor  de nieuwe regeling moeten betrekking hebben op één van de acht thema’s van het Waddenfonds. Die thema’s zijn Natuur, WCL (Werelderfgoed, cultuurhistorie en landschapsontwikkeling)Bodem, water, licht en geluid, duurzame recreatie en toerisme, verduurzaming energiehuishouding, duurzame waddenhavens, duurzame visserij en duurzame agrarische sector. Er kan subsidie worden aangevraagd voor elk van de thema’s of bij voorkeur voor een combinatie van twee of meerdere thema’s. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 18 december 2017 tot 25 januari 2018.

Alle  ingediende aanvragen die compleet en ontvankelijk zijn, worden door een commissie van deskundigen volgens een tendersysteem beoordeeld en gerangschikt op basis van een puntensysteem. De projecten met de hoogste scores worden voor subsidieverlening voorgedragen aan het dagelijks bestuur van het Waddenfonds. Het Waddenfonds wil in de loop van 2018 deze subsidieregeling opnieuw openstellen. Naar verwachting is er dan een bedrag van € 7,5 miljoen beschikbaar.

Kom naar één van de informatiebijeenkomsten
Het Waddenfonds organiseert drie informatiebijeenkomsten voor partijen, die overwegen een aanvraag in te dienen. Op de bijeenkomsten wordt voorlichting gegeven over de nieuwe subsidieregeling. Aansluitend is er de mogelijkheid voor potentiële aanvragers om een speeddate te volgen. Tijdens de speeddate is er de gelegenheid om in een persoonlijk gesprek met één van de programmaregisseurs van het Waddenfonds specifieke vragen te stellen over het eigen project of plan.

Data en locaties

Maandag 13 november             De Wierschuur, Stroeërdijk 1, Hippolytushoef
Aanvang 14.30 – 16.30 uur. Zaal open vanaf 14.00 uur.

Dinsdag 14 november               De kerk van Leegkerk, Leegeweg 38, Groningen
Aanvang 14.00 – 16.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur.

Dinsdag 14 november               Theater Sense, Hogedijken 18-2, Dokkum
Aanvang 19.30 – 21.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.

Misschien wil je dit ook lezen?

maandag 26 november 2018

€ 30 miljoen voor investeringen in Waddengebied

Het Waddenfonds investeert deze ronde voor ruim 17 miljoen euro in verduurzamingen voor natuur, toerisme, landbouw en energie. In totaal gaat het om 30 miljoen euro.

meer lezen
woensdag 31 mei 2017

Waddenfonds stelt geld beschikbaar voor Nacht aan het Wad en Sense of Place

Het Waddenfonds keert drie miljoen euro uit aan duurzame projecten in het Waddengebied. Er werden twintig aanvragen ingestuurd, waarvan er nu acht subsidie krijgen. PRW is bij twee van deze projecten betrokken.

meer lezen
vrijdag 18 december 2015

Waddenfonds reserveert geld om garnalenverguningen op te kopen

Het dagelijks bestuur van het Waddenfonds stemt in met de contouren voor de Opkoopregeling Garnalenvisvergunningen Waddenzee. Voor deze regeling reserveert het Waddenfonds een indicatief bedrag van maximaal 10 miljoen euro, voornamelijk bedoeld voor de opkoop van garnalenvisvergunningen in de Waddenzee.

meer lezen
woensdag 6 mei 2015

Waddenfonds: Vier miljoen euro voor natuur

Het Waddenfonds investeert zo’n vier miljoen euro aan het thema natuur in het Waddengebied deze ronde. PRW zet de projecten en de toegekende bedragen op een rijtje.

meer lezen
donderdag 18 september 2014

Kwelderontwikkeling Koehoal krijgt Waddenfondsbijdrage

Het kwelderontwikkelingsproject bij Koehoal (vlakbij Tzummarrum) krijgt van het Waddenfonds een bijdrage van €855.370. De aanvraag is ingediend door Stichting EcoShape.

meer lezen
donderdag 1 mei 2014

Waddenfonds investeert in duurzame garnalenvisserij

Duurzame visserij is belangrijk voor het Waddengebied. Verduurzamen van de garnalen-visserij is dan ook het doel van het project “Duurzame garnalenverwerking” Het is een van de projecten die gesubsidieerd worden door het Waddenfonds. Voor dit project is €374.213 subsidie beschikbaar gesteld. De totale kosten van het project bedragen €935.533.

meer lezen