Waddenfonds investeert in duurzame garnalenvisserij

donderdag 1 mei 2014

Duurzame visserij is belangrijk voor het Waddengebied. Verduurzamen van de garnalen-visserij is dan ook het doel van het project “Duurzame garnalenverwerking” Het is een van de projecten die gesubsidieerd worden door het Waddenfonds. Voor dit project is €374.213 subsidie beschikbaar gesteld. De totale kosten van het project bedragen €935.533.

Het project betreft een praktijkproef waarin twee technieken (sensor en luchtscheider) in combinatie worden getest. Doel is het ontwikkelen en op de markt brengen van een scheidingsinstallatie voor rode en grijze garnalen. De scheiding vindt aan de wal plaats en niet aan boord. Hierdoor wordt de bewerking van de garnaal aan boord beperkt en is er minder contact met de garnalen nodig. Zo kan volstaan worden met minder conserveringsmiddel. Tweede voordeel is dat de rode garnalen, door de scheiding, beter te verkopen is. Rode garnalen hoeven niet meer als bijvangst te worden beschouwd.

Geen verspilling en meer rendement
Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds Tineke Schokker: “Met dit project wordt een stap gezet om bijvangst in de garnalenvisserij te minimaliseren. Dat is een goede zaak omdat zo verspilling wordt tegengegaan. Daarnaast levert dit meer rendement op voor de garnalenvissers. Goed dat het Waddenfonds hieraan bijdraagt.”

Het Waddenfonds verleent deze keer 6,3 miljoen euro subsidie. In totaal wordt zo met tien projecten 10 miljoen euro geïnvesteerd in het Waddengebied.

Rijke Waddenzee
Het Programma naar een Rijke Waddenzee begeleidt het proces om te komen tot een Garnalen Convenant voor de Waddenzee. Het doel van dit Convenant is de natuur te verbeteren terwijl er genoeg ruimte is voor een ecologische en economische verduurzaming van de garnalenvisserij.