Voorstudie maatregelenpakket voor gezonde Eems

donderdag 2 mei 2013

Het getij in het Eems-estuarium moet weer een rustige ademhaling krijgen. Het Programma naar een Rijke Waddenzee is nu gestart met een Voorstudie Maatregelen ecologische verbetering Eems-Estuarium om de balans te herstellen.

Begin 2012 kwam PRW met het kennisoverzicht over de ecologie van het Eems-estuarium en de Inspiratiekaart. Deze kaart en brochure schetsen mogelijkheden voor verbetering van de Eems. Veel partijen hebben inmiddels de handschoen opgepakt. Zo is er al veel vooruitgang geboekt op het gebied van vispasseerbaarheid van Waddenzee naar het achterland en vice-versa. En bij Delfzijl wordt gewerkt aan kustveiligheid én verbetering van het estuarium.

Doorrekenen van maatregelen
Helaas is dat onvoldoende om ‘het getij weer in een rustige ademhaling’ te krijgen. Menselijke ingrepen hebben het estuarium uit balans gebracht. De grote opgave is hoe die balans weer is te herstellen. Daar gaat PRW zich in 2013 op richten met de Voorstudie Maatregelen ecologische verbetering Eems-estuarium. Met deskundigen wordt bepaald welke ideeën worden doorgerekend. Hierbij wordt gekeken of ze werken zoals beoogd, qua stroming van water en slib en qua ecologische reactie van het estuarium. Vanzelfsprekend brengt de voorstudie ook de relatie tussen de ecologische verbetering en de bereikbaarheid en veiligheid in kaart.

Het resultaat, een shortlist van kansrijke maatregelen, wordt ook op baten en kosten getoetst.  Deze Voorstudie ontwikkelt het PRW in afstemming met overheden, NGO’s en bedrijven als mogelijke bouwsteen voor maatregelen in hun plannen en uitvoering van projecten.

Samenwerking met Duitsers
De resultaten van de voorstudie komen ook beschikbaar voor het IMP (Integraal Management Plan) Eems. Na de zomervakantie worden daar de stappen gezet naar het concreet maken van maatregelen.