Volgende processtap Voorstudie Eems-Dollard

donderdag 3 oktober 2013

De eerste voorlopige resultaten van de driedimensionale modelstudie naar de zeven scenario’s om het Eems-estuarium gezonder te maken, zijn besproken tijdens een interdisciplinaire workshop in Utrecht.

Onder leiding van Marja van Schie kwamen ondermeer de volgende onderwerpen aan de orde: meer geulen, meer komberging, meer zoetwater, meandering, diepzeehaven en monding. De maatregelen zijn besproken op hun mate van effectiviteit op basis van de berekeningen. Gaat het helpen? Hoe dan? En waar? Ook is besproken wat de mogelijke koers voor vervolg zou kunnen zijn.

Workshop over verbetering Eems-estuarium in Utrecht. FOTO: Judith Westmeer
De modelstudie is in opdracht van Rijkswaterstaat door Royal Haskoning DHV uitgevoerd. Zij gaan de reacties van de workshop nu verwerken in de eindrapportage. Deze is naar verwachting in november klaar. 

Achtergrond
De workshop is de volgende stap in het proces dat hoort bij de Voorstudie ecologische verbetering Eems-Estuarium dat het Programma naar een Rijke Waddenzee begin dit jaar is gestart. Het resultaat van deze Voorstudie moet uiteindelijk een shortlist zijn van goed doordachte maatregelen (zowel qua kosten als baten) voor verbetering van het Eems-Estuarium.

Meer info: uitgebreidere update 

NB: PRW streeft er naar om eind deze maand (oktober 2013) alle resultaten uit de Voorstudie te bespreken met de partijen die ook voor “Measures for Ecological improvement of the Ems-Estuary” waren uitgenodigd. De uitnodiging volgt spoedig.