Visserijorganisaties Waddenzee trekken samen op

vrijdag 17 juli 2020

De visserijorganisaties in de Waddenzee hebben zich verenigd in het Waddenzeevisserij Platform. Via dit Platform kan namens alle visserijsectoren overlegd worden met overheden en natuurorganisaties. Het platform zal zich al werkende weg ontwikkelen. Addy Risseeuw wordt voorzitter van het Platform. Hij zal ook de Waddenzeevisserij vertegenwoordigen in het onlangs gevormde Omgevingsberaad Waddenzee.

Gemeenschappelijke visie

Tijdens de ontwikkeling van de Agenda voor het Waddengebied heeft Barbara Holierhoek namens de Vissersverenigingen Ons Belang en Hulp in Nood een begin gemaakt om de verschillende visserijorganisaties aan tafel te krijgen om een afgestemde input te leveren. Programma naar een Rijke Waddenzee ondersteunde dit proces in het kader van één van onze opdrachten om te werken aan een gemeenschappelijke visie voor de visserij die een toekomstig handelingskader vormt voor betrokken partijen en overheden.

Waddenzeevisserij Platform

Addy Risseeuw is secretaris van de Producent Organisatie Mosselcultuur en is groot voorstander van het voortzetten en zo mogelijk uitbouwen van overleg en samenwerking tussen de visserijorganisaties in de Waddenzee. Jaap Vegter van de Stichting Geïntegreerde Visserij treedt op als vervangend voorzitter terwijl Nathanaël Middelkoop en Barbara Holierhoek als duo het secretariaat vormgeven.

Verschillende sectoren

De visserij in de Waddenzee is heel divers. Er zijn handkokkelaars, garnalenvissers, mosselkwekers, oesterrapers en vaste vistuigvissers en iedere sector heeft op zijn minst één of meerdere eigen organisaties. Zo zijn er wel 15 verschillende organisaties betrokken bij de Waddenzee visserij. Voor de meeste sectoren zijn er aparte overlegtafels waar met overheden en natuurorganisaties afspraken worden gemaakt. Echter dat gebeurt niet voor alle sectoren en niet in gezamenlijkheid voor de gehele Waddenzee. Met het Waddenzeevisserij Platform komt daar nu verandering in.

Meer informatie:

Addy Risseeuw (info@pomossel.nl).