Visserij goed in beeld tijdens Trilaterale Ministersconferentie

maandag 28 mei 2018

Op 17 en 18 mei stonden Harlingen en Leeuwarden in het teken van de Wadden, met het internationale Havencongres en het congres Waddenzee van Wereldklasse. Op vrijdag kwamen Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en haar Duitse en Deense collega’s (Svenja Schulze en Jakob Ellemann-Jensen) bijeen tijdens de 13e Trilaterale Waddenzeeconferentie, waar zij afspraken maakten over internationale samenwerking. Deze afspraken zijn gebundeld in het ‘Verdrag van Leeuwarden’, dat door de drie landen is ondertekend. Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW), VisNed en KIMO hebben op deze drie evenementen de visserij in beeld gebracht.

Sarah Verroen (Fish & Farm) en Marieke Verweij (Wing) zijn de afgelopen maanden bezig geweest met het thema ‘Werelderfgoedvisserij’. In het kader van dat onderzoek hebben zij de organisaties en ondernemers in de visserij gevraagd waar de sector trots op is met betrekking tot ondernemen in Werelderfgoed Waddenzee. De resultaten van deze gesprekken kunnen worden samengevat in vier thema’s: ‘trots op ondernemers die zich inzetten voor het collectieve belang’, ‘trots op regionale visserijcultuur en lokale promotie’, ‘trots op flexibiliteit’ en ‘trots op innovatie en innovatief ondernemerschap’. De resultaten zijn gedeeld met een breed publiek tijdens de drie evenementen.

Duurzame innovaties

In samenwerking met Maarten Drijver (VisNed en CIV Texel) en Mike Mannaart (KIMO) heeft Verroen namens PRW op het Havencongres een workshop georganiseerd over innovaties in afvalinzameling, -verwerking, brandstofvoorziening en ontwikkelingen in de visserij. Barbara Holierhoek (Hulp in Nood en Ons Belang) nam deel aan de paneldiscussie over verduurzaming en Simon Koornstra (HA-4) gaf de deelnemers een lesje garnalenpellen en vertelde over innovatie aan boord.

Gelijktijdig zijn donderdag in Leeuwarden Noor Visser (VisNed) en Ronald Lanters (PRW) met het publiek in gesprek gegaan over de visserij op de Waddenzee, wat dat van de sector vraagt en de trots van de sector.

Visserij belangrijk

Namens de visserij nam Maarten Drijver zitting in de havendelegatie, die een bijdrage leverde aan de inhoud van het verdrag van Leeuwarden. “Tijdens de afgelopen dagen lag de focus vooral op natuur, maar we hebben de sector goed voor het voetlicht weten te krijgen. Menselijke activiteiten zijn onderdeel van de UNESCO erkenning, visserij levert een grote bijdrage aan de beleving van het gebied, maar is zeker ook regionaal een belangrijke drager van de economie en leefbaarheid van kustgebieden.”

Minister Schouten: ‘Ook nu het hele Waddengebied tot de werelderfgoedlijst behoort, blijft een gezamenlijke inzet nodig om het Waddengebied te behouden. Ik ben trots op hoeveel er al is bereikt. Samen met mijn Duitse en Deense collega’s wil ik de daling van het aantal broedvogels en vissoorten tegengaan. Hier hebben we ook natuurorganisaties en het bedrijfsleven bij nodig. Wanneer we allemaal een steentje bijdragen heb ik er alle vertrouwen in dat het gaat lukken.

Visnet ophalen

Bezoekers konden in een net een bericht achterlaten voor de sector. De nettenrol was speciaal voor dit evenement vervaardigd door CIV Den Oever. Minister Carola Schouten heeft samen met PRW vrijdag (letterlijk) het net opgehaald. De berichten voor de visserij (variërend van harten onder de riem tot verbeterpunten) zullen teruggekoppeld worden aan de sector door Verweij en Verroen. Daarbij schrijven ze een advies aan PRW over hoe verder invulling te geven aan het thema “Werelderfgoedvisserij”.