Verslag vijfde Swimway stakeholdersbijeenkomst

woensdag 11 december 2019

Op dinsdagmiddag 26 november vond in het Wadden Center Afsluitdijk de halfjaarlijkse stakeholderbijeenkomst Swimway Waddenzee plaats. De bijeenkomst stond in het teken van visserij en werd bezocht door een divers samengesteld gezelschap afkomstig uit overheid, natuurorganisaties, beheerders en visserij.

Visserij en onderzoek

Nathanaël Middelkoop van VisNed vertelde over hoe de beroepsvisserij bijdraagt aan wetenschappelijk onderzoek. Dit is gestart na de controverse in 2002, omdat de sector het niet eens was met bestandsschattingen en vangstquota voor tong en schol. Dit heeft er toe geleid dat de betrokkenheid tussen de wetenschap en de beroepsvisserij sterk is vergroot en er gebruik wordt gemaakt van elkaars kennis en ervaring. VisNed is dan ook betrokken bij onderzoeksprojecten rondom verduurzaming van de visserij, zoals het verbeteren van vangstmethodes en versterking van de visstand. Voor de presentatie klik hier.

Verduurzaming visserij

Sonja van der Graaf van Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW) presenteerde de actuele ontwikkelingen rond de visserijakkoorden en convenanten (mossel, oesters, garnalen). Vanuit PRW is gestart met het bespreken van de verduurzaming van de visserij in het Waddengebied. Hoe ziet de visserij er in 2050 uit? Voor de presentatie klik hier.

Sonja blikte ook kort terug op de succesvolle trilaterale Swimwayconferentie in september van dit jaar in Hamburg. Een verslag van deze conferentie is hier te vinden.

Datavissen

Martha Buitenkamp vroeg de aanwezigen mee te denken over datavissen, een initiatief vanuit het LIFE-IP Deltanatuur project.  Vissers zouden als vorm van dienstverlening op zee gegevens kunnen verzamelen en voor zowel de inzet als de data betaald worden. Het gaat dan niet alleen om vissen, maar ook om andere gegevens die onderzoekers en beheerders nodig hebben. Aanwezigen adviseerden uit te zoeken of daar  belangstelling zowel aan de zijde van de vissers als bij de datavragers voor zou kunnen bestaan.

Kernboodschap

Er gebeurt veel rondom vissen. De Swimway benadering is een paraplu, waar verschillende projecten een plek kunnen vinden. De vorige stakeholderbijeenkomst is geconstateerd dat het tijd wordt voor een gezamenlijke Swimway boodschap met een mooi beeldmerk. Het eerste voorstel voor een kernboodschap met beeldmerk werd gepresenteerd door Anja Zijlstra van PRW en Kees Terwisscha. Daarin werd Swimway gekoppeld aan #HappyFish. Vervolgstap is het afstemmen met de bedenker van #HappyFish, de Waddenvereniging (eigenaar) en WFMF (regie gebruik #HappyFish internationaal).


Meer informatie
bij Martha Buitenkamp, E M.Buitenkamp@anantis.nl